Εκτός διαπραγμάτευσης Allenby Commercial Property Plc, Ballarat Property Plc και Lambert Perrin Liquidity Plc

InBusinessNews   12/08/2019 13:00
Εκτός διαπραγμάτευσης Allenby Commercial Property Plc, Ballarat Property Plc και Lambert Perrin Liquidity Plc

Εκτός διαπραγμάτευσης Allenby Commercial Property Plc, Ballarat Property Plc και Lambert Perrin Liquidity Plc

InBusinessNews   12/08/2019 13:00

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών της Ν.Ε.Α.ς Αγοράς, Allenby Commercial Property Plc, Ballarat Property Plc και Lambert Perrin Liquidity Plc. 

RELATED ARTICLES

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον οι εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ακόλουθα: 

Allenby Commercial Property Plc

 • Μη τήρηση υποχρέωσης για εξασφάλιση υπηρεσιών Φορέα Εκκαθάρισης
 • Μη τήρηση υποχρέωσης διορισμού Συμβούλου Εισαγωγής
 • Μη τήρηση υποχρέωσης για εξασφάλιση υπηρεσιών τήρησης μητρώου
 • Απόφαση για εκούσια εκκαθάριση

Ballarat Property Plc

 • Μη τήρηση υποχρέωσης για εξασφάλιση υπηρεσιών Φορέα Εκκαθάρισης
 • Μη τήρηση υποχρέωσης για εξασφάλιση υπηρεσιών τήρησης μητρώου
 • Απόφαση για εκούσια εκκαθάριση
 • Μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/9/2018
 • Μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/3/2019

Lambert Perrin Liquidity Plc

 • Μη τήρηση υποχρέωσης για εξασφάλιση υπηρεσιών Φορέα Εκκαθάρισης
 • Μη τήρηση υποχρέωσης για εξασφάλιση υπηρεσιών τήρησης μητρώου
 • Απόφαση για εκούσια εκκαθάριση
 • Μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 30/11/2018

Η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα ισχύει από τις 13 Αυγούστου 2019.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας