Συνεργασία Επ. Κεφαλαιαγοράς και ΣΕΛΚ κατά ξεπλύματος

  19/07/2019 11:59
Συνεργασία Επ. Κεφαλαιαγοράς και ΣΕΛΚ κατά ξεπλύματος

Συνεργασία Επ. Κεφαλαιαγοράς και ΣΕΛΚ κατά ξεπλύματος

  19/07/2019 11:59

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ») και ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου («ΣΕΛΚ») έχουν υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας. 

RELATED ARTICLES

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη από την Πρόεδρο της EKK, κα. Δήμητρα Καλογήρου και τoν Πρόεδρο του ΣΕΛΚ, κ. Δημήτρη Βάκη.

Με το εν λόγω Πρωτόκολλο καθορίζεται πλαίσιο και διαδικασίες συνεργασίας, με σκοπό τη διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών και γενικότερα την παροχή αμοιβαίας συνδρομής, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων και την επίτευξη των στόχων των δύο Oργανισμών.

Βάσει του εν λόγω Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, οι δυο Oργανισμοί συνεργάζονται μεταξύ τους για θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τομέα των διοικητικών υπηρεσιών και για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση θεμάτων και παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας, όπου υπάρχει κοινό αντικείμενο, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων οντοτήτων.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας