ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.: Οι πωλήσεις δανείων των τραπεζών

InBusinessNews  19/07/2019 11:17
ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.: Οι πωλήσεις δανείων των τραπεζών

ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.: Οι πωλήσεις δανείων των τραπεζών

InBusinessNews  19/07/2019 11:17
Για τα τεκταινόμενα σχετικά με τις πωλήσεις δανείων ενημερώνει τους δανειολήπτες, ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.):
 
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ - “Project Helix”
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ημερομηνίας 28/08/2018 η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ υπέγραψε συμφωνία πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €2.8 δισεκατομμυρίων με την Apollo Global Management LLC. Η πώληση αυτή αποτελεί το “Project Helix”. Η Apollo Global Management LLC όμως δεν έχει άδεια από την Κεντρική Τράπεζα να εξαγοράζει πιστωτικές διευκολύνσεις στην Κύπρο. Εξ ου και η Apollo Global Management LLC δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο Αδειοδοτημένων Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας. 
 
Για να παρακάμψει το πιο πάνω γεγονός, η συμφωνία πώλησης που υπόγραψε η Τράπεζα Κύπρου, προνοεί ότι τα δάνεια θα μεταφερθούν πρώτα σε αδειοδοτημένη εταιρεία και έπειτα όλες οι μετοχές της εν λόγω εταιρείας θα αγορασθούν από την μη αδειοδοτημένη Apollo Global Management LLC.  Έτσι, η Τράπεζα Κύπρου δημιούργησε την GORDIAN HOLDINGS LIMITED, της οποίας αποκλειστικός μέτοχος του 100% του μετοχικού κεφαλαίου είναι η Τράπεζα Κύπρου. Μέσω της GORDIAN HOLDINGS LIMITED, μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους €2.8 δισεκατομμυρίων θα καταλήξουν στα χέρια της Apollo Global Management LLC που δεν είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο - δεν είναι αδειοδοτημένη από την Κεντρική Τράπεζα - και δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι μέτοχοι της και ποια συμφέροντα εξυπηρετεί.
 
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ - “Project Velocity”
Σύμφωνα με δημοσίευμα ημερομηνίας 06/02/2019 η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ υπέγραψε συμφωνία πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €34 εκατομμυρίων με την APS Delta. Η πώληση αυτή αποτελεί το “Project Velocity”.
 
Η APS Delta δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο Αδειοδοτημένων Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας - δεν είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο - και δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι μέτοχοι της και ποια συμφέροντα εξυπηρετεί.
 
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ημερομηνίας 11/01/2017 η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανέθεσε στην APS Holding την διαχείριση όλου του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων της.
 
Παρόλο που εγγράφθηκε στην Κύπρο η APS Debt Servicing Cyprus Ltd με σκοπό να αναλάβει την διαχείριση, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της APS Holding, η τελευταία θα έχει τον απόλυτο έλεγχο της APS Debt Servicing Cyprus Ltd. Η ΑPS Holding δεν είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο.
 
ΚΕΔΙΠΕΣ
Η Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd διαχειρίζεται τα δάνεια που έχουν καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών. Μέτοχος πλειοψηφίας στην Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd είναι η ισπανική Altamira.
 
Αlpha Bank Cyprus
Σύμφωνα με δημοσίευμα ημερομηνίας 15/10/2018 η Alpha Bank Cyprus δημιούργησε μια εταιρεία ειδικού σκοπού στην οποία μετέφερε μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους €400 εκατομμυρίων. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, την διαχείριση της εταιρείας ειδικού σκοπού θα έχει η Alpha Bank Greece. 
 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
Σύμφωνα με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 28/12/2018 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ πώλησε στην CAC CORAL LIMITED πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες κατά την 21/12/2018 οφείλονταν στην Εθνική Τράπεζα σε σχέση με τις οποίες είχαν αποσταλεί επιστολές τερματισμού μέχρι την 31/12/2017, καθώς και όλα τα εις όφελος της Εθνικής Τράπεζας εξ’ αποφάσεως χρέη κατά την 21/12/2018.  H CAC CORAL LIMITED είναι εταιρεία που συστάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής/μητρώου ΗΕ387010, με εγγεγραμμένο γραφείο στην Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 15, 1065 Λευκωσία και λειτουργεί δυνάμει άδειας λειτουργίας ως εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας