Ελληνική: Ψήφισμα για παραίτηση ή/και επανεκλογή ΔΣ ενώπιον των μετόχων

InBusinessNews  26/06/2019 13:06
Ελληνική: Ψήφισμα για παραίτηση ή/και επανεκλογή ΔΣ ενώπιον των μετόχων

Ελληνική: Ψήφισμα για παραίτηση ή/και επανεκλογή ΔΣ ενώπιον των μετόχων

InBusinessNews  26/06/2019 13:06

Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας για τη ψηφοφορία επί εννέα ειδικών ψηφισμάτων, τα οποία τέθηκαν ενώπιον Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

RELATED ARTICLES


Η Έκτακτη ΓΣ πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Ιουνίου, στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Τράπεζας. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε στην παρουσία μετόχων ή εκπροσώπων τους που αντιπροσωπεύουν το 78,45% των συνολικών μετοχών.

Ένα από τα ειδικά ψηφίσματα, με το οποίο γίνεται τροποποίηση του Κανονισμού 108 του Καταστατικού της Εταιρείας, προνοεί ότι σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας όλοι οι σύμβουλοι (ανεξαρτήτως του πότε τέτοιο πρόσωπο διορίστηκε ή εκλέγηκε ή επανα-εκλέγηκε ως σύμβουλος της Εταιρείας) θα αποχωρούν από το αξίωμα τους και, εάν είναι πρόθυμοι να ενεργούν, θα είναι επιλέξιμοι για επανεκλογή. Οι σύμβουλοι, οι οποίοι προσφέρονται για επανεκλογή, θα αναφέρονται ως οι “Σύμβουλοι που Αποχωρούν”. Ταυτόχρονα, κάθε Σύμβουλος που αποχωρεί και κάθε άλλο πρόσωπο που προτείνεται για τη θέση του συμβούλου της Εταιρείας (κάθε ένας “Προτεινόμενος Σύμβουλος”) σε ετήσια γενική συνέλευση θα ψηφίζονται με χωριστό ψήφισμα που θα λαμβάνεται ως ψηφοφορία κάλπης (poll) (κάθε ένα “Ψήφισμα Εκλογής Συμβούλων”).

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας