Ackermann: Μηνύματα σε συντεχνίες, δανειολήπτες και κόμματα

  14/05/2019 12:04
Ackermann: Μηνύματα σε συντεχνίες, δανειολήπτες και κόμματα

Ackermann: Μηνύματα σε συντεχνίες, δανειολήπτες και κόμματα

  14/05/2019 12:04

Ξεκάθαρα μηνύματα σε συντεχνίες, δανειολήπτες και κόμματα, όπως επίσης και για τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης του κόστους του οργανισμού έστειλε ο απερχόμενος Πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου, Josef Ackermann, συνιστώντας παράλληλα τη θερμή υποστήριξη της υποψηφιότητας Τάκη Αράπογλου στην προεδρία του ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου.

RELATED ARTICLES


Μιλώντας στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας Κύπρου εξέφρασε τη χαρά του για την υποψηφιότητα του κ. Αράπογλου να τον διαδεχθεί. «Ο Τάκης είναι ένας αξιότιμος συνάδελφος και φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια. Είναι επίσης γνωστός στους περισσότερους από εσάς ως Έλληνας υπήκοος με εκτενή και πλούσια εμπειρία στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στην εταιρική, εμπορική και επενδυτική τραπεζική στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Έχει επίσης εκτενή πείρα ως διευθύνων σύμβουλος, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, και ως διοικητικός σύμβουλος και πρόεδρος διαφόρων χρηματο-οικονομικών και εμπορικών επιχειρήσεων. Είναι επίσης εξοικειωμένος με τις χρηματο-οικονομικές και οικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο και την Ελλάδα και έχει στενή εξοικείωση με τους ρυθμιστικούς φορείς στην Ευρώπη και αλλού», είπε σχετικά.

Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι, με την εκτενή εμπειρία του, ο κ. Τάκης Αράπογλου θα αποτελέσει πολύτιμη προσθήκη στα Συμβούλια της Τράπεζας, σημειώνοντας ότι ως έμπειρος επαγγελματίας, είναι απολύτως δεσμευμένος να αφιερώσει όλο τον απαραίτητο χρόνο για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του στην Τράπεζα, παρά τις άλλες θέσεις που κατέχει σε διοικητικά συμβούλια.


Όπως εξήγησε, στα τέλη Φεβρουαρίου, η Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου προέβη σε σχετική σύσταση η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο για το διορισμό του  Τάκη Αράπογλου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την αίρεση της εγκρίσεως της ΕΚΤ. Αν εκλεγεί σήμερα από την Ετήσια Γενική Συνέλευση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Αράπογλου θα είναι υποψήφιος για Πρόεδρος. Όπως προβλέπεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη σημερινή Ετήσια Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί για να εκλέξει το νέο του Πρόεδρο σε συνεδρίαση που θα προεδρεύει ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος. Εάν επιλεγεί, ο κ. Αράπογλου θα αναλάβει τα καθήκοντά του μόλις εγκριθεί από την ΕΚΤ η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την ίδια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον περασμένο Φεβρουάριο, διορίστηκε ως νέος Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος, ο  Γιάννης Ζωγραφάκης, που είναι μακροχρόνιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με κύριο καθήκον να λειτουργεί ως σύνδεσμος με τους τοπικούς και άλλους μετόχους. Ο κ. Ackermann έδωσε τα συγχαρητήριά του και τις καλύτερες του ευχές στον κ. Ζωγραφάκη για τα νέα πρόσθετα καθήκοντά του.

Ξεκάθαρο μήνυμα για το κόστος
Η Τράπεζα Κύπρου παραμένει επικεντρωμένη στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου του ισολογισμού της, από θέση ισχύος αυτή τη φορά, με ακόμη μια μεγάλη μείωση των ΜΕΑ τα επόμενα χρόνια μέσω οργανικών και ενδεχομένως άλλων επιλογών, ανέφερε ο απερχόμενος Πρόεδρος της Τράπεζας, Josef Ackermann, σημειώνοντας ότι η Τράπεζα θα επιταχύνει την υλοποίηση του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού και θα συνεχίσει να βελτιώνει την επιχειρηματική της στρατηγική. 

Την ίδια ώρα ξεκάθαρο ήταν το μήνυμά του αναπόφευκτα, η Τράπεζα θα διερευνήσει πιο έντονα τρόπους για τη βελτιστοποίηση της διάρθρωσης του κόστους της και τη διατήρηση της βιωσιμότητας του επιχειρηματικού της μοντέλου μεσοπρόθεσμα, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους. 

Αναφερόμενος στο προσωπικό του όνειρο για την Κύπρο, ο κ. Ackermann τόνισε ότι παραμένει αισιόδοξος για τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, πιστεύοντας στις μεγάλες δυνατότητες της κυπριακής οικονομίας, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί ή ενεργοποιηθεί πλήρως. Όπως είπε, «υπάρχει σημαντικό περιθώριο διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης της πρόσφατης ταχείας ανάκαμψης της οικονομίας, πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς του τουρισμού, των κατασκευών και των επαγγελματικών υπηρεσιών. Όπως διαφάνηκε ήδη, υπάρχουν δυνατότητες στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της ναυτιλίας και των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Με συνέχεια της συνετής οικονομικής πολιτικής, και με πρόσθετες βελτιώσεις του θεσμικού και νομικού πλαισίου για την καλύτερη υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την τόνωση των άμεσων και εγχώριων επενδύσεων, πολλά μπορούν να επιτευχθούν».

Μηνύματα σε δανειολήπτες και συντεχνίες
Εξάλλου, σύμφωνα με τον κ. Ackermann, όλοι θα πρέπει να διαδραματίσουν το ρόλο τους και όλοι πρέπει να συνεισφέρουν, διευκρινίζοντας ότι οι δανειζόμενοι θα πρέπει να σέβονται τα χρονοδιαγράμματα εξυπηρέτησης του χρέους τους. 

Ταυτόχρονα, απηύθυνε μήνυμα και στις συντεχνίες των εργαζομένων, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να συνεργάζονται με τους συμβαλλόμενους τους για να συνδράμουν στην αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων στην απασχόληση και τα μισθολογικά οφέλη σε συνάρτηση με τις νέες σύγχρονες εργασιακές πρακτικές ώστε να αντικατοπτρίζουν τις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές προοπτικές και τον αντίκτυπο των τεχνολογικών αλλαγών. «Οι τράπεζες και ο χρηματοπιστωτικός τομέας γενικότερα, θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν τις πιο απαιτητικές κανονιστικές ρήτρες συμμόρφωσης για τη διατήρηση της φήμης της Κύπρου σε ένα περιβάλλον, τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό, με αυξανόμενες πιέσεις ανταγωνισμού και τάσεις ενοποίησης», είπε σχετικά. 

Προτροπή σε κόμματα
Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι τα πολιτικά κόμματα και η κυπριακή κοινωνία γενικά θα πρέπει να επιδιώξουν την επίτευξη της αναγκαίας ευρείας συναίνεσης που θα στηρίζει τις απαιτούμενες περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μέσω ενός ανοικτού και εποικοδομητικού διαλόγου και σαφέστερης αντίληψης του δυνητικού οφέλους που θα προκύψει για όλη την κοινωνία με την πάροδο του χρόνου, αποφεύγοντας παράλληλα λαϊκιστικές τάσεις.

Καθησυχάζει για τις αλλαγές και στηρίζει Πανίκο
Όλους τους μετόχους και το προσωπικό της Τράπεζας έσπευσε να καθησυχάσει ο κ. Ackermann ότι η αλλαγή στην ηγεσία της Τράπεζας που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν θα διαταράξει τη δυναμική των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εναπομενουσών και των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Τράπεζα. «Έχουμε στη διάθεσή μας την κατάλληλη στρατηγική, μια έμπειρη ανώτερη διευθυντική ομάδα, ένα έμπειρο και καλά δοκιμασμένο συμβούλιο και αποτελεσματικές εταιρικές δομές διαχείρισης και διακυβέρνησης για να πάρουμε την Τράπεζα μπροστά. Οι αλλαγές στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, είναι μια ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία με ανανεωμένο σθένος και ενθουσιασμό», είπε σχετικά.

Την ίδια ώρα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι «μετά από μία εκτενή διαδικασία έρευνας, σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε χθες, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, τον Πανίκο Νικόλαου,  τον σεβαστό και επιτυχημένο Διευθυντή Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων, ως το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο για να διαδεχθεί τον John, εν αναμονή εποπτικής έγκρισης». 

Σύμφωνα με τον κ. Ackermann, «ο  Πανίκος προέρχεται από την οικογένεια της Τράπεζας και δεν χρειάζεται ουσιαστικά κάποια εισαγωγή.  Φέρει προσωπική εμπειρία στη διεύθυνση μερικών βασικών τμημάτων της Τράπεζας και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ενδυνάμωση εταιρικών σχέσεων με σημαντικούς πελάτες. Ο Πανίκος γνωρίζει την Τράπεζα και τις πολιτικές της και είναι έτοιμος να ηγηθεί της Τράπεζας προς τα εμπρός».

Εκφράζοντας εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα θερμά του συγχαρητήρια στον κ. Νικολάου, επεσήμανε ότι στους επόμενους μήνες ο Πανίκος, ως CEO θα συνεργαστεί στενά με τον John Hourican για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση.

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας