Ellinas Finance: Μικρή μείωση κερδών και κύκλου εργασιών

InBusinessNews  24/04/2019 08:15
Ellinas Finance: Μικρή μείωση κερδών και κύκλου εργασιών

Ellinas Finance: Μικρή μείωση κερδών και κύκλου εργασιών

InBusinessNews  24/04/2019 08:15

Το Συγκρότημα και η Εταιρεία Ellinas Finance Public Company Ltd κατά την διάρκεια του 2018 παρουσίασαν κέρδη €432.199 έναντι €464.248 το 2018, με τη μείωση των κερδών να οφείλεται κυρίως στη μείωση του κύκλου εργασιών ύψους €991.103 σε σύγκριση με €1.110.115 το 2017 και στην αύξηση της ζημίας από επενδυτικές δραστηριότητες.

RELATED ARTICLES


Σε ανακοίνωση της εταιρείας στο ΧΑΚ για τα ετήσια αποτελέσματα του 2018, τονίζεται ότι η οικονομική θέση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα χωρίς σημαντική αλλαγή σε σχέση με το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε €7.580.791 στις 31 Δεκεμβρίου 2018 σε σχέση με €7.578.738 το 2017. 

Σημειώνεται ακόμα ότι το Συγκρότημα και η Εταιρεία δεν έχουν σημαντικές υποχρεώσεις σε τρίτους αφού όλες οι υποχρεώσεις του Συγκροτήματος και της Εταιρείας ανέρχονται σε €484.405 συγκριτικά με €509.734 το 2017. 

Η οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρείται ικανοποιητική και το Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλει προσπάθεια για περαιτέρω αύξηση των κερδών. 

Το σύνολο των καθαρών εσόδων για το 2018 ανήλθε σε €828.353 σε σχέση με €1.117.745 το 2017.


Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €991.103 από €1.110.115 το 2017, ενώ οι νέες χρηματοδοτήσεις παρουσίασαν αύξηση 76,69% και ανήλθαν σε €2.820 εκ. για το έτος 2018 έναντι 1.596 εκ. το 2017. 

Τα έσοδα από τόκους του Συγκροτήματος για το έτος 2018 παρουσίασαν μείωση της τάξης του 14,57% λόγω του ότι το 2017 υπήρξε είσπραξη από τόκους που αφορούσαν επισφαλείς χρεώστες από προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα ανήλθαν στις €539.134 για το έτος 2018 σε σχέση με €631.114 το έτος 2017. Τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών του Συγκροτήματος για το έτος 2018 παρουσίασαν μείωση της τάξης του 5,65% από το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα ανήλθαν στις €451.969 για το έτος 2018 σε σχέση με €479.011 το έτος 2017. 

Εξάλλου, η ζημία από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων ανήλθε στις €187.397 το έτος 2018 σε σχέση με ζημία ύψους €6.930 το έτος 2017. 

Προοπτικές
Όσον αφορά τις προοπτικές, το Συγκρότημα συνεχίζει να εστιάζει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, πέραν από τα σχέδια για επενδύσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Χρηματιστήριο Αθηνών, σε δανειοδοτικές υπηρεσίες, όπως χρηματοδοτήσεις μέσω βραχυπρόθεσμων δανείων (short term loans και bridge finance), σε άλλα εμπορικά και προσωπικά δάνεια, χρηματοδοτήσεις μέσω factoring και προεξόφληση μεταχρονολογημένων επιταγών, στην επέκταση του δικτύου της υπηρεσίας MoneyGram, συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρωπίνου δυναμικού μισθοδοσίας και μετανάστευσης, καθώς και σε επιχειρηματικές συμμετοχές (private equity) σε επιχειρήσεις.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας