Εθνική Τράπεζα: Στο 12% ο δείκτης ΜΕΔ από 62% το 2018

Δελτίο τύπου  23/04/2019 10:46
Εθνική Τράπεζα: Στο 12% ο δείκτης ΜΕΔ από 62% το 2018

Εθνική Τράπεζα: Στο 12% ο δείκτης ΜΕΔ από 62% το 2018

Δελτίο τύπου  23/04/2019 10:46
Την εξυγίανση του ισολογισμού της αλλά και αυξημένα ετήσια κέρδη πέτυχε η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Κύπρου) κατά την οικονομική χρήση 2018. 

RELATED ARTICLES


 
Η Τράπεζα το 4ο τρίμηνο του 2018 ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση του μεγαλύτερου μέρους των προβληματικών της δανείων με αποτέλεσμα ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (NPL ratio) να μειωθεί σημαντικά από 62% το 2017 στο 12% το 2018, όντας πλέον ένας από τους καλύτερους στον κλάδο.
 
Σημειώνεται ότι η συνολική κάλυψη των προβληματικών δανείων
(συνυπολογιζομένων και των εξασφαλίσεων) υπερβαίνει κατά πολύ το 100%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θέση της Τράπεζας και θωρακίζοντάς την για το μέλλον.
 
Η Τράπεζα, παράλληλα με τη διαδικασία εξυγίανσης του ισολογισμού της,
κατά τη χρήση του 2018 πέτυχε κέρδη προ φόρων ύψους €4 εκατ. (σε σύγκριση με ζημιά €8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017), επιδεικνύοντας σταθερότητα στα οργανικά έσοδα και ανθεκτικότητα στις προκλήσεις της πραγματικής οικονομίας και του κλάδου.
 
Οι συνολικές καθαρές χορηγήσεις στο τέλος του 2018 διαμορφώθηκαν σε €261 εκατ., μειωμένες κατά €233 εκατ. σε σχέση με το τέλος του 2017 (η μείωση προκύπτει λόγω της πώλησης του μεγαλύτερου μέρους των προβληματικών δανείων). Αντίστοιχα οι συνολικές καταθέσεις ανήλθαν σε €587 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση έναντι του 2017 και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη ρευστότητα της Τράπεζας.
 
Ο Δείκτης Δανείων μετά από προβλέψεις, προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 44% στο τέλος του 2018, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα της Τράπεζας στο δύσκολο τραπεζικό και οικονομικό περιβάλλον αλλά και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της Κύπρου.
 
Τέλος, την 31η Δεκεμβρίου 2018, η Τράπεζα είχε Συνολικό Δείκτης Ιδίων
Κεφαλαίων 28,60%, που είναι από τους ψηλότερους της αγοράς και υπερβαίνει κατά πολύ τον ελάχιστο εποπτικά προβλεπόμενο. Το γεγονός αυτό, επιτρέπει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Κύπρου την απρόσκοπτη ανάπτυξη των εργασιών της και μέσω αυτής, την στήριξη της Κυπριακής οικονομίας.
 
 
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας