Κεφαλαιαγορά: Παραίτηση Asticrest από ΕΠΔΥ

InBusinessNews  15/04/2019 17:17
Κεφαλαιαγορά: Παραίτηση Asticrest από ΕΠΔΥ

Κεφαλαιαγορά: Παραίτηση Asticrest από ΕΠΔΥ

InBusinessNews  15/04/2019 17:17

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοίνωσε ότι στις 21.03.2019, η Εταιρεία Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Asticrest Ltd παραιτήθηκε ρητώς από την άδεια λειτουργίας της.

RELATED ARTICLES


Συνεπώς, η άδεια λειτουργίας της εταιρείας, η οποία της είχε χορηγηθεί από την ΕΚΚ, έχει παύσει να ισχύει από την ανωτέρω ημερομηνία και η ΕΚΚ έχει διαγράψει το όνομα αυτής από το σχετικό μητρώο. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16(4) του Νόμου, η Εταιρεία παραμένει υπό την εποπτεία της ΕΚΚ μέχρι τη συμμόρφωσή της με οποιεσδήποτε εκκρεμείς υποχρεώσεις της.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας