Αυξάνεται η ζήτηση δανείων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις

InBusinessNews  13/03/2019 13:01
Αυξάνεται η ζήτηση δανείων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Αυξάνεται η ζήτηση δανείων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις

InBusinessNews  13/03/2019 13:01
Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018, τα κριτήρια για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Κύπρο συνέχισαν να παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, τα αντίστοιχα κριτήρια χορήγησης προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς στη ζώνη του ευρώ παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα, ενώ για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς έγιναν ελαφρώς αυστηρότερα. 

RELATED ARTICLESΣύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το πρώτο τρίμηνο του 2019, τα κριτήρια για χορήγηση δανείων στην Κύπρο προς όλες τις κατηγορίες αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα. Στη ζώνη του ευρώ, τα κριτήρια χορήγησης δανείων από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις και νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς αναμένεται να γίνουν ελαφρώς αυστηρότερα, ενώ τα κριτήρια χορήγησης προς νοικοκυριά για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς αναμένεται να παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητα.

Ζήτηση δανείων
Η καθαρή ζήτηση δανείων στην Κύπρο, τόσο από επιχειρήσεις όσο και από νοικοκυριά, συνέχισε να καταγράφει αύξηση και κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει κυρίως τη συνεχιζόμενη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και υποστηρίζεται από τα ιστορικά χαμηλά εγχώρια δανειστικά επιτόκια. Στη ζώνη του ευρώ καταγράφηκε επίσης αύξηση στην καθαρή ζήτηση από όλες τις κατηγορίες δανείων.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών στην Κύπρο και στη ζώνη του ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2019, η καθαρή ζήτηση δανείων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω για όλες τις κατηγορίες δανείων.

Οι προσδοκίες για περαιτέρω αύξηση στην καθαρή ζήτηση νέων δανείων από τον εγχώριο μη-χρηματοοικονομικό  ιδιωτικό τομέα (νοικοκυριά και επιχειρήσεις), υποδηλοί θετική ένδειξη για συνέχιση της έντονης οικονομικής ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και για το επόμενο τρίμηνο.

Ζήτηση για στεγαστικά δάνεια
Μετά την κρίση του 2013, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια καταγράφει συνεχόμενες αυξήσεις. Η αύξηση που καταγράφηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ήταν μικρότερη από ότι αναμενόταν από τις τράπεζες το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά και χαμηλότερη από την αύξηση που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια παρουσιάζει τάση επιβράδυνσης από το τρίτο τρίμηνο του 2018.
 
Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της καθαρής ζήτησης για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά ήταν, όπως και το προηγούμενο τρίμηνο, η συνεχής αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, η μείωση του γενικού επιπέδου επιτοκίων και οι καλύτερες προοπτικές της αγοράς κατοικιών. Επιπλέον, η αναδιάρθρωση και αναδιαπραγμάτευση χρέους είχε επίσης θετική επίδραση στην αύξηση της ζήτησης στεγαστικών δανείων. Σε γενικές γραμμές, η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη, η συνεπακόλουθη μείωση της ανεργίας και η μικρή αύξηση στους μισθούς φαίνεται να συνεχίζουν να στηρίζουν την αύξηση στις επενδύσεις για στεγαστικούς σκοπούς.

Σημειώνεται ότι, για το πρώτο τρίμηνο του 2019 οι τράπεζες στην Κύπρο αναμένουν περαιτέρω αύξηση στην καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά.

Όσον αφορά τη ζώνη του ευρώ, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018, ενώ οι τράπεζες στη ζώνη του ευρώ αναμένουν επίσης περαιτέρω αύξηση στην καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά κατά το επόμενο τρίμηνο.
 

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας