ΣΕΔΙΠΕΣ: Δικαίωμα δανειοληπτών και εγγυητών για εξαγορά δανείων

InBusinessNews  12/02/2019 09:17
ΣΕΔΙΠΕΣ: Δικαίωμα δανειοληπτών και εγγυητών για εξαγορά δανείων

ΣΕΔΙΠΕΣ: Δικαίωμα δανειοληπτών και εγγυητών για εξαγορά δανείων

InBusinessNews  12/02/2019 09:17
Η Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ) κοινοποιεί, με ανάρτηση της στον Τύπο, προς όλου τους δανειολήπτες προς τους οποίους έχει παραχωρήσει πιστωτικές διευκολύνσεις και σε όλους τους εγγυητές που παρείχαν εγγυήσεις, την πρόθεσή της να πωλήσει και/ή διαθέσεις όλες τις πιστωτικές διευκολύνσεις της στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ).

RELATED ARTICLESΗ ΣΕΔΙΠΕΣ ενημερώνει τους δανειολήπτες και εγγυητές ότι έχουν το δικαίωμα, εάν το επιθυμούν, να υποβάλουν στην ΣΕΔΙΠΕΣ γραπτή πρόταση εξαγοράς των υπό πώληση πιστωτικών διευκολύνσεων, εντός χρονικής περιόδου 45 ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης.

Η πρόταση για εξαγορά της υπό πώληση πιστωτικής διευκόλυνσης υποβάλλεται μόνο μια φορά από τον δανειολήπτη και σε περίπτωση που εντός της χρονικής περιόδου των 45 ημερών δεν υποβληθεί τέτοια πρόταση, τότε τεκμαίρεται ότι ο δανειολήπτης και οι εγγυητές δεν επιθυμούν την υποβολή πρότασης.

Η ΣΕΔΙΠΕΣ θα αξιολογήσει κάθε προσφορά που θα της αποσταλεί αλλά δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει προσφορές από δανειολήπτες ή από τους εγγυητές οι οποίες αφορούν αναδιάρθρωση των πιστωτικών διευκολύνσεων τους καθώς αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο των διαδικασιών αναδιάρθρωσης.

Παράλληλα, η προσφορά που θα υποβληθεί δεν θα είναι δεσμευτική για την ΣΕΔΙΠΕΣ η οποία δεν έχει καμία υποχρέωση να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία της εξέτασης και της απόφασης της για μη αποδοχή της προσφοράς.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας