Ελληνική: Αποστολή των Επιστολών Παραχώρησης

InBusinessNews  12/02/2019 07:48
Ελληνική: Αποστολή των Επιστολών Παραχώρησης

Ελληνική: Αποστολή των Επιστολών Παραχώρησης

InBusinessNews  12/02/2019 07:48
Ταχυδρομήθηκαν στις 8 Φεβρουαρίου από την Ελληνικής Τράπεζας στους Δικαιούχους Δικαιωμάτων Προτίμησης οι Επιστολές Παραχώρησης για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Η αποστολή έγινε με βάση τα χρονοδιαγράμματα που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 
 
Γεγονός Ημερομηνία
Αποστολή των Επιστολών Παραχώρησης στους εγγεγραμμένους Μετόχους (δεν ισχύει για μετόχους από Εξαιρούμενες Χώρες) 8 Φεβρουαρίου 2019
Περίοδος διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ΧΑΚ 15 Φεβρουαρίου 2019 –
28 Φεβρουαρίου 2019
Περίοδος άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης για Κατόχους Δικαιωμάτων Προτίμησης εγγεγραμμένους στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ 15 Φεβρουαρίου 2019 –
7 Μαρτίου 2019
Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης (δεν ισχύει για μετόχους από Εξαιρούμενες Χώρες) 7 Μαρτίου 2019
Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου για Διάθεση Νέων Συνήθων Μετοχών που αναλογούν σε μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης και για Ιδιωτική Τοποθέτηση 14 Μαρτίου 2019
Ημερομηνία αποστολής της Επιστολής Παραχώρησης των Νέων Συνήθων Μετοχών 18 Μαρτίου 2019
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας