Καλογήρου: Προστατεύονται οι επενδυτές και χωρίς συμφωνία για το Brexit

InBusinessNews  08/02/2019 14:30
Καλογήρου: Προστατεύονται οι επενδυτές και χωρίς συμφωνία για το Brexit

Καλογήρου: Προστατεύονται οι επενδυτές και χωρίς συμφωνία για το Brexit

InBusinessNews  08/02/2019 14:30
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές για κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), υπέγραψαν MoU με την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) του Ηνωμένου Βασιλείου σε περίπτωση που η Βρετανία αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία για το Brexit.

RELATED ARTICLES«Η εν λόγω συμφωνία θα διατηρήσει την προστασία των επενδυτών μέσω των κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας μεταξύ της FCA και της ΕΚΚ σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την ΕΕ χωρίς συμφωνία απόσυρσης», δήλωσε η Δήμητρα Καλογήρου, πρόεδρος της ΕΚΚ.

«Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης συλλογικού χαρτοφυλακίου από κυπριακούς διαχειριστές κεφαλαίων και αυτοδιαχειριζόμενα κεφάλαια σε φορείς εγκατεστημένους στο Ηνωμένο Βασίλειο», καθώς η ύπαρξη κατάλληλων συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων αρμόδιων αρχών αποτελεί, κατά περίπτωση, προϋπόθεση σύμφωνα με το νόμο της ΕΕ, όπου η ανάθεση αυτή γίνεται σε οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα», πρόσθεσε η κ. Καλογήρου.
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας