Στην πώληση 9.700 κόκκινων δανείων προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου

Δελτίο Τύπου  06/02/2019 14:24
Στην πώληση 9.700 κόκκινων δανείων προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου

Στην πώληση 9.700 κόκκινων δανείων προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου

Δελτίο Τύπου  06/02/2019 14:24
Την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων και μη εξασφαλισμένων δανείων κυρίως λιανικής τραπεζικής συμβατικής αξίας €245 εκατ. και μεικτής λογιστικής αξίας, στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, €34 εκατ. συμφώνησε η Τράπεζα Κύπρου με την APS Delta s.r.o.

Η APS Delta s.r.o είναι θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην APS Capital Group s.r.o, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Τσεχία η οποία εξειδικεύεται στην επένδυση, διαχείριση και ανάκτηση δανειακών χαρτοφυλακίων στον χώρο της κεντρικής και νοτιο-ανατολικής Ευρώπης.

Η συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της και γίνεται σε καθαρά εμπορική βάση. Επίσης, συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 9.700 δάνεια που βρίσκονται σε μεγάλη καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων 8.800 ιδιωτών και 900 μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η Συναλλαγή δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στον ισολογισμό και την κερδοφορία της Τράπεζας.

Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και υπόκειται σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες βάσει της σχετικής νομοθεσίας και κατόπιν έγκρισης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας