ΕΚΚ: Στο μητρώο αδειοδοτημένων ΕΠΔΥ ξανά η GIF Capital

InBusinessNews  07/01/2019 16:11
ΕΚΚ: Στο μητρώο αδειοδοτημένων ΕΠΔΥ ξανά η GIF Capital

ΕΚΚ: Στο μητρώο αδειοδοτημένων ΕΠΔΥ ξανά η GIF Capital

InBusinessNews  07/01/2019 16:11

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (EKK) ανακοίνωσε ότι η αναστολή της άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών της εταιρείας «GIF Capital Ltd» αίρεται, καθότι η ΕΚΚ ικανοποιήθηκε ότι η εταιρεία συμμορφώθηκε με τα άρθρα 7(2) και 9(4) του Νόμου για τις ΕΠΔΥ.

RELATED ARTICLES


Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τουλάχιστον δύο πρόσωπα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο 7(1) του Νόμου, ενώ η εταιρεία έχει προχωρήσει στο διορισμό Λειτουργού Συμμόρφωσης προς ικανοποίηση των προνοιών του άρθρου 9(3) του Νόμου. 

Ως εκ τούτου επαναφέρεται η εγγραφή της εταιρείας, στο μητρώο αδειοδοτημένων προσώπων.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας