ΣΕΔΙΠΕΣ: Αλλαγές στις ασφαλιστικές καλύψεις δανειοληπτών

Δελτίο Τύπου  02/01/2019 07:28
ΣΕΔΙΠΕΣ: Αλλαγές στις ασφαλιστικές καλύψεις δανειοληπτών

ΣΕΔΙΠΕΣ: Αλλαγές στις ασφαλιστικές καλύψεις δανειοληπτών

Δελτίο Τύπου  02/01/2019 07:28
H Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ «ΣΕΔΙΠΕΣ» ενημερώνει, τους ασφαλιζόμενους που είχαν Ομαδικό Σχέδιο Ζωής με αρ. GL 2474 και GL 2498 το οποίο είχε συναφθεί με τη Universal Life και τερματίστηκε 31 Δεκεμβρίου 2018 , τα ακόλουθα:
 

1. Για όσους ασφαλισμένους πελάτες οι πιστωτικές τους διευκολύνσεις έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Τράπεζα:

Hellenic Alico Life. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22501581.

2. Για όσους ασφαλισμένους πελάτες οι πιστωτικές τους διευκολύνσεις παραμένουν στη «ΣΕΔΙΠΕΣ» ή/και δεν διατηρούν οποιαδήποτε πιστωτική διευκόλυνση:

Η CNP Cyprialife Ltd έχει ετοιμάσει πρόταση για συμμετοχή σας στο δικό της Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλισης Ζωής «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», για το οποίο θα παραλάβετε σύντομα ξεχωριστή ενημερωτική επιστολή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 22111213.

H ασφαλιστική εταιρεία Universal Life, έχει ετοιμάσει ειδικό ατομικό σχέδιο ασφάλισης ζωής για το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 22882100.

Ενδεχομένως, παρόμοια ασφαλιστικά σχέδια να προσφέρονται και από άλλες ασφαλιστικές εταιρείες. H επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας αφορά αποκλειστικά εσάς.

Σημειώνεται ότι η εξασφάλιση του δανείου σας με ασφαλιστική κάλυψη αποτελεί πράξη υπευθυνότητας και ενδεχομένως συμβατική υποχρέωση. Στην περίπτωση ενός ανεπιθύμητου σοβαρού γεγονότος, συνεισφέρει στην εξόφληση του δανείου ή παραμένει ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την οικογένειά σας.

 
 
 
 
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας