ΟΧΣ: Θα αξιοποιήσει το ΕΣΤΙΑ σε μία ύστατη προσπάθεια

InBusinessNews  09/11/2018 16:41
ΟΧΣ: Θα αξιοποιήσει το ΕΣΤΙΑ σε μία ύστατη προσπάθεια

ΟΧΣ: Θα αξιοποιήσει το ΕΣΤΙΑ σε μία ύστατη προσπάθεια

InBusinessNews  09/11/2018 16:41
Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) ανακοίνωσε ότι θα αξιοποιήσει πλήρως το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ για να υποβοηθήσει τους δανειολήπτες μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μία ύστατη προσπάθεια να διασώσουν την κατοικία τους με τη βοήθεια του Κράτους.

RELATED ARTICLES

 
Ταυτόχρονα, σε ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός, του οποίου σχεδόν το σύνολο των δανείων αφορά πρώτη κατοικία, καλεί τους δανειολήπτες που δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους, ακόμη και αυτούς των οποίων τα δάνεια έχουν τερματιστεί ή και έχουν ληφθεί νομικά μέτρα, να προσέλθουν για αναζήτηση βιώσιμης λύσης είτε μέσω του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ είτε μέσω των υπόλοιπων εργαλείων που έχει στη διάθεσή του ο Οργανισμός, με στόχο την ουσιαστική και γρήγορη αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη διασφάλιση της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών.
 
Ο ΟΧΣ πως αναμένει τους δανειολήπτες του, που πληρούν τα κριτήρια του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ, να επωφεληθούν από το Σχέδιο αυτό για να βοηθηθούν αποτελεσματικά στην αποπληρωμή του στεγαστικού τους δανείου, καθότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου, το 1/3 του δανείου τους θα αποπληρωθεί από το Κράτος εφόσον οι ίδιοι αναλάβουν να αποπληρώσουν τα υπόλοιπα 2/3 του δανείου τους. 
 
«Το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ θα προσφερθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα και, ως εκ τούτου, προτρέπονται οι δανειολήπτες να αποταθούν στα κατά τόπους Καταστήματα του Οργανισμού, για να λάβουν την αναγκαία πληροφόρηση που θα τους βοηθήσει να ανταποκριθούν έγκαιρα στις απαιτήσεις του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ», σημειώνει ο ΟΧΣ.
 
Τονίζεται ακόμα ότι πέραν από τα δάνεια με κεφάλαια του Οργανισμού, στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ μπορούν να ενταχθούν και στεγαστικά δάνεια που έχουν παραχωρηθεί με κεφάλαια του Κράτους, τα οποία τυγχάνουν διαχείρισης από τον Οργανισμό και αφορούν χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας και προσθέτει ότι τα Σχέδια αυτά είναι το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο, που αφορά δάνεια που είχαν παραχωρηθεί στα πλαίσια της κοινωνικής και περιφερειακής στεγαστικής πολιτικής του κράτους, καθώς και το Ειδικό Στεγαστικό Σχέδιο, που αφορούσε οικογένειες χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων.
 
Καταληκτικά, ο Οργανισμός αναφέρει ότι από ιδρύσεώς του είναι επικεντρωμένος στη χρηματοδότηση της κύριας κατοικίας των κυπριακών νοικοκυριών, με ιδιαίτερη έμφαση στα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα και ως εκ τούτου, σήμερα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του Οργανισμού αφορούν τις οικογένειες αυτές, οι οποίες, για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας