Δήμητρα Επενδυτική: Κέρδη €3,75 εκατ. λόγω επενδύσεων στο ΧΑΚ

InBusinessNews  08/11/2018 19:25
Δήμητρα Επενδυτική: Κέρδη €3,75 εκατ. λόγω επενδύσεων στο ΧΑΚ

Δήμητρα Επενδυτική: Κέρδη €3,75 εκατ. λόγω επενδύσεων στο ΧΑΚ

InBusinessNews  08/11/2018 19:25

Κέρδος €3,757,080 ή 1,88 σεντ ανά μετοχή κατέγραψε το πρώτο εννεάμηνο του 208 η Δήμητρα Επενδυτική σε σχέση με κέρδος 6,605,824 (3,30 σεντ ανά μετοχή) το πρώτο εννεάμηνο του 2017.

RELATED ARTICLES


Σύμφωνα με τα μη ελεγμένα αποτελέσματα της εταιρείας για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2018, το κέρδος προκύπτει κατά κύριο λόγο από τις επενδύσεις του Συγκροτήματος σε μετοχικούς κύκλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ως εκ τούτου, η καυθαρή εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας αυξήθηκε από 59,19 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου του 2017 σε 61,07 σεντ στις 30 Σεπτεμβρίου του 2018, σημειώνοντας άνοδο 3,2%.

Οι επενδύσεις του Συγκροτήματος σε μετοχικούς τίτλους στο ΧΑΚ στο εξωτερικό κατέγραψαν κέρδος €3,382,416 σε σχέση με κέρδος €5,807,273 το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2017. Τα έσοδα από τόκους σημείωσαν σημαντική μείωση και ανήλθαν στα €247,233 σε σχέση με €791,224. Η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση τόκων από καταθέσεις, ως επακόλουθως της σημαντικής μείωσης των επιτοκίων και των καταθέσεων.

Οι επενδύσεις του Συγκροτήματος  στον τομέα ανάπτυξης γης και ακινήτων κατέγραψαν κέρδος €864,439 σε σχέση με €778,044, σημειώνοντας άνοδο 11,1%, ποσό που αφορά κατά κύριο λόγο εισοδήματα από ενοίκια.

Τα λειτουργικά έξοδο αυξήθηκαν κατά 3,2%, φτάνοντας τα €1,122,800 έναντι €1,087,989 το εννεάμηνο του 2017, ενώ στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος αντιστράφηκε πρόβλεψη για το μερίδιο της ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες €47,107 έναντι €97,851 που ήταν η πρόβλεψη στις 30 Σεπτεμβρίου του 2017.

Σημειώνεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 ανήλθαν στα €125,241,869.

Οι προοπτικές για φέτος
Όσον αφορά την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας και του Συγκροτήματος, σημειώνεται ότι οι χρηματαγορές και ο τομέας ανάπτυξης γης και ακινήτων, τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο το Συγκρότημα, επηρεάζονται από αστάθμητους παράγοντες, ενώ οι δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στην Κύπρο επηρέασαν όλους τους τομείς της οικονομίας.

Το ΔΣ εκτιμά ότι τα αποτελέσματα της εταιρείας και του Συγκροτήματος για το 2018 θα εξαρτηθούν από την πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και από την πορεία των κτηματαγορών στις χώρες στις οποίες το Συγκρότημα έχει επενδύσει σε ακίνητα.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας