ΕΚΚ: Ανάκληση αδειών Ouroboros και Gobaba FX

InBusinessNews  14/09/2018 16:10
ΕΚΚ: Ανάκληση αδειών Ouroboros και Gobaba FX

ΕΚΚ: Ανάκληση αδειών Ouroboros και Gobaba FX

InBusinessNews  14/09/2018 16:10

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοίνωσε ότι, στη συνεδρία της ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2018, αποφάσισε, δυνάμει του άρθρου 8(1)(α) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της εταιρείας Ouroboros Derivatives Trading Ltd, συνέπεια της απόφασης της εταιρείας να παραιτηθεί ρητώς από αυτήν.

RELATED ARTICLES


Επιπρόσθετα, η ΕΚΚ, στη συνεδρία της ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2018, αποφάσισε επίσης να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της εταιρείας Gobaba FX Cy Ltd, συνέπεια της απόφασης της εταιρείας να παραιτηθεί ρητώς από αυτήν.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας