Ελληνική: Αναστολή διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ

InBusinessNews  16/05/2018 10:28
Ελληνική: Αναστολή διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ

Ελληνική: Αναστολή διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ

InBusinessNews  16/05/2018 10:28

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει, ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεδρία της ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, αποφάσισε, δυνάμει του Άρθρου 6(5)(ι) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ από την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018.

RELATED ARTICLES


Η αναστολή διαπραγμάτευσης θα ισχύει από σήμερα και μέχρι την έκδοση ανακοίνωσης από την Τράπεζα, σχετικά με την πρόταση εξαγοράς της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ η οποία να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της Αγοράς.

Διαβάστε ακόμα: Συνεργατισμός: Οι ισορροπίες για Ελληνική και η επιμονή Apollo

Διαβάστε ακόμα: ​​​​​​​Ελληνική: Επιβεβαιώνει προσφορά για Συνεργατισμό

Το Χρηματιστήριο τονίζει ότι θα προβεί σε αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρεία αυτής, σύμφωνα με το Άρθρο 187 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας