ΕΚΚ: Τι αλλάζει στα παράγωγα εικονικών νομισμάτων

InBusinessNews  16/05/2018 07:50
ΕΚΚ: Τι αλλάζει στα παράγωγα εικονικών νομισμάτων

ΕΚΚ: Τι αλλάζει στα παράγωγα εικονικών νομισμάτων

InBusinessNews  16/05/2018 07:50

Τον κώδωνα του κινδύνου για την επικινδυνότητα των παραγώγων εικονικών νομισμάτων κρούει και πάλι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, καλώντας τις ΚΕΠΕΥ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά, να είναι ιδιαίτερα προσεχτικές και να συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις νομικές τους υποχρεώσεις.

RELATED ARTICLES


Σε ανακοίνωσή της η ΕΚΚ, χαρακτηρίζει ως υψηλού κινδύνου την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με τα παράγωγα σε εικονικά νομίσματα, τονίζοντας οι εμπλεκόμενες ΚΕΠΕΥ θα πρέπει να συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία, τους άμεσα εφαρμοστέους κανονισμούς της ΕΕ, τις κατευθυντήριες γραμμές ή τις οδηγίες και συστάσεις που εκδίδονται από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, οι οποίες εγκρίνονται από την Κεφαλαιαγορά.

Παράλληλα, η Επιτροπή υπενθυμίζει στις ΚΕΠΕΥ τις υποχρεώσεις τους να ενεργούν ειλικρινά, δίκαια και επαγγελματικά, σύμφωνα με τα συμφέροντα των πελατών τους, να παρέχουν σαφείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες στους πελάτες τους, να παρέχουν κατάλληλες οδηγίες και προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με αυτές τις υπηρεσίες, καθώς επίσης να διαθέτουν επαρκείς ρυθμίσεις διακυβέρνησης προϊόντων.

Διαβάστε ακόμα: Πολλά τα καμπανάκια κινδύνου για τα εικονικά νομίσματα

Τι πρέπει να ξέρουν οι πελάτες
Μεταξύ άλλων, οι ΚΕΠΕΥ υποχρεούνται να ενημερώνουν τους πελάτες τους που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε παράγωγα εικονικών νομισμάτων για τους κινδύνους που συνδέονται με αυτά τα προϊόντα, με ειδική προειδοποίηση κινδύνου.

Ταυτόχρονα καλούνται να ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι τα προϊόντα αυτά είναι περίπλοκα, εξαιρετικά επικίνδυνα και συνήθως υψηλά κερδοσκοπικά, ότι συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο απώλειας του συνολικού επενδεδυμένου κεφαλαίου, ότι οι τιμές  εικονικών νομισμάτων υπόκεινται σε ακραία μεταβλητότητα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Την ίδια ώρα, οι πελάτες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι τέτοιου είδους προϊόντα δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές. Ως εκ τούτου, εξηγεί η ΕΚΚ, οι πελάτες δεν πρέπει να εμπλέκονται σε συναλλαγές σχετικές με τέτοια προϊόντα εάν δεν έχουν τις αναγκαίες γνώσεις επί του συγκεκριμένου προϊόντος ή εάν δεν μπορούν να αντέξουν την απώλεια ολόκληρου του επενδυμένου ποσού. 

Οι πελάτες θα πρέπει ακόμα να γνωρίζουν πλήρως, και να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους, τα τέλη και τις δαπάνες που απαιτούνται για μία τέτοια επένδυση, ενώ οι ΚΕΠΕΥ καλούνται να αποκαλύπτουν και να εξηγούν σε αυτούς τις οποιεσδήποτε χρεώσεις.

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας