ΕΚΚ: Αναστολή της άδειας της Standville Ltd

InBusinessNews  13/03/2018 10:46
ΕΚΚ: Αναστολή της άδειας της Standville Ltd

ΕΚΚ: Αναστολή της άδειας της Standville Ltd

InBusinessNews  13/03/2018 10:46
Στην αναστολή της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Standville Ltd προχώρησε στις 15 Ιανουαρίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και ταυτόχρονα και άμεσα άρχισε η διαδικασία για ενδεχόμενη ανάκληση της άδειας καθότι υφίσταντο υπόνοιες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της εταιρείας με το άρθρο 23(1) του νόμου περί Ρύθμισης των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων του 2012.
Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΚΚ η Standville Ltd δεν  φαίνεται να τηρεί ορισμένες από τις πρόνοιες της Οδηγίας για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
 
Η απόφαση αναστολής της άδειας λειτουργίας μέχρι την εξέταση για ανάκληση ή όχι της άδειας λειτουργίας θεωρήθηκε αναγκαία από την ΕΚΚ καθώς πιθανό να θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των πελατών της.
 
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας