ΕΚΚ: Αγοράζει υπηρεσίες για το Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων

InBusinessNews  13/01/2018 11:00
ΕΚΚ: Αγοράζει υπηρεσίες για το Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΕΚΚ: Αγοράζει υπηρεσίες για το Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων

InBusinessNews  13/01/2018 11:00

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου προχώρησε στη δημοσίευση δημόσιου διαγωνισμού σχετικά με αγορά υπηρεσιών για την τροποποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Based Supervision Framework- RBS-F) και άλλων συναφών εργαλείων.

RELATED ARTICLES


Η προσφορά μπορεί να βρεθεί στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη διεύθυνση http://www.cysec.gov.cy/el-GR/cysec/tenders/.

Σε ανακοίνωση της ΕΚΚ τονίζεται ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018.

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας