Αυξημένη η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια

InBusinessNews  06/12/2017 16:54
Αυξημένη η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια

Αυξημένη η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια

InBusinessNews  06/12/2017 16:54

Περαιτέρω αύξηση στην καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά αναμένουν οι τράπεζες το τέταρτο τρίμηνο του 2017, την ώα που η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη.

RELATED ARTICLES


Σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου για τον Οκτώβριο του 2017, η καθαρή ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις στην Κύπρο συνεχίζει να καταγράφει αύξηση από το τρίμηνο του 2016 σε συνάρτηση με το σθεναρό οικονομικό περιβάλλον. Εντούτοις, σημειώνεται ότι η αύξηση στην καθαρή ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις που παρατηρήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, οφειλόταν στην ανάγκη αναδιάρθρωσης χρέους και όχι για σκοπούς πάγιων επενδύσεων.

Όσον αφορά το τέταρτο τρίμηνο του 2017, οι τράπεζες στην Κύπρο αναμένουν ότι η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις θα παραμείνει αμετάβλητη. Αντίθετα, στη ζώνη του ευρώ η ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω αύξηση. 

Δάνεια προς νοικοκυριά 
Η καθαρή ζήτηση στεγαστικών δανείων από νοικοκυριά στην Κύπρο κατέγραψε αύξηση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι αναμενόταν από τις τράπεζες το προηγούμενο τρίμηνο. Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της καθαρής ζήτησης ήταν η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, η οποία κατέγραψε αύξηση για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, η μείωση του γενικού επιπέδου επιτοκίων και οι προοπτικές της αγοράς κατοικιών. Επιπλέον, η έλλειψη εναλλακτικής χρηματοδότησης από άλλα τραπεζικά ιδρύματα είχε επίσης θετική επίδραση στη ζήτηση στεγαστικών δανείων. Σε γενικές γραμμές, η ΚΤΚ τονίζει ότι επιστροφή της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και οι ευοίωνες προοπτικές στον κατασκευαστικό τομέα, σε συνδυασμό με τη συνεχή αύξηση της ζήτησης στεγαστικών δανείων, φαίνεται να συνεχίζουν να στηρίζουν την αύξηση στην ιδιωτική κατανάλωση και στις επενδύσεις για στεγαστικούς σκοπούς, συμβάλλοντας σημαντικά στη συνεχιζόμενη μεγέθυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο. 

Σημειώνεται ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2017 τόσο οι τράπεζες στην Κύπρο όσο και στη ζώνη του ευρώ αναμένουν περαιτέρω αύξηση στην καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά. 

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια από νοικοκυριά 
Η καθαρή ζήτηση καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά στην Κύπρο παρέμεινε αμετάβλητη κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, σε αντίθεση με τις προσδοκίες για περαιτέρω αύξηση που καταγράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο. Όλοι οι παράγοντες που συνέβαλαν στη ζήτηση των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητοι. Όσον αφορά τις προσδοκίες για το τέταρτο τρίμηνο του 2017, η καθαρή ζήτηση των καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά στην Κύπρο αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη, ενώ στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να καταγράψει αύξηση.

Οι τράπεζες στην Κύπρο αναμένουν ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2017 τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις, αλλά και στις υπόλοιπες κατηγορίες δανείων, θα παραμείνουν αμετάβλητα. Στη ζώνη του ευρώ, τα αντίστοιχα κριτήρια προς επιχειρήσεις αναμένεται να παραμείνουν επίσης αμετάβλητα.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας