Διαχειριστής στην CPI Holdings Public Ltd

InBusinessNews  26/10/2017 15:30
Διαχειριστής στην CPI Holdings Public Ltd

Διαχειριστής στην CPI Holdings Public Ltd

InBusinessNews  26/10/2017 15:30
Διαχειριστή στην CPI Holdings Public Ltd διόρισε την 25η Οκτωβρίου η Τράπεζα Κύπρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας που αναρτήθηκε στο ΧΑΚ, ο διορισμός διαχειριστή έγινε «λόγω όπως η Τράπεζα ισχυρίζεται Κυμαινόμενου Ομολόγου αξίας €170.000 που υπογράφτηκε το 2001».

Στην ανακοίνωση η CPI Holdings Public Ltd προσθέτει ότι οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας χειρίζονται το όλο θέμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρεία, δραστηριοποιείται στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προσφέρει μεταξύ άλλων την εκμίσθωση μέρους των υποστατικών της και την απόκτηση επενδύσεων σε δημόσιες εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 
 
  2014 2015 2016
 
Κύκλος εργασιών
 
€483.005 €293.418
 
(€2.200)
Κέρδος/(ζημιά) από εργασίες
 
€450.384
 
(€11.207.082)
 
(€1.443.080)
Κέρδος/(ζημιά) μετά τη φορολογία
 
(€47.005) (€11.843.702) (€1.994.226)
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
 
€24.480.070  €13.269.438 €11.905.964

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας