Οι μισθοί των CEO των τραπεζών

INBusinessNews  06/06/2016 06:53
Οι μισθοί των CEO των τραπεζών

Οι μισθοί των CEO των τραπεζών

INBusinessNews  06/06/2016 06:53

Στα €3,4 εκατ. διαμορφώθηκαν οι απολαβές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών των ΔΣ Τράπεζας Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας για το 2015, ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με το 2014, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις.

Σε ό,τι αφορά τον Συνεργατισμό, οι απολαβές των εκτελεστικών μελών της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή του προέδρου και αντιπροέδρου της επιτροπείας, ανήλθαν στις €88.000, καθώς με την κρατικοποίηση του Συνεργατισμού, ο υπουργός Οικονομικών με υπουργικό διάταγμα καθόρισε τις απολαβές των μελών της Επιτροπείας της Τράπεζας. 

Τι παίρνουν οι CEO;
Οι ετήσιες απολαβές του γενικού διευθυντή της Τράπεζας Κύπρου, John Patrick Hourican, ανήλθαν στις €910.000 για το 2015, ενώ για τον ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή της Ελληνικής Τράπεζας, Bert Pijls οι απολαβές του για την αντίστοιχη περίοδο ανήλθαν στις €513.535.  Αισθητά πιο κάτω στις €55.000 κυμάνθηκαν οι ετήσιες απολαβές του γενικού διευθυντή της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, Νικόλα Χατζηγιάννη (οι ετήσιες απολαβές του κ. Χατζηγιάννη στη θέση του γενικού διευθυντή αναμένεται να ξεκαθαρίσουν στην ετήσια έκθεση του 2016, αφού ανέλαβε καθήκοντα περί τα μέσα του περασμένου έτους).

Οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων
Οι ετήσιες απολαβές της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής, Ειρένας Γεωργιάδου, για το 2015 ανήλθαν στις €170.000, ενώ του προέδρου της Τράπεζας Κύπρου, Josef Ackermann ανήλθαν στις €150.000.

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ 
Τράπεζα Κύπρου:
-    Αναπληρωτής Διευθύνοντας Σύμβουλος και Διευθυντής Διεύθυνσης  Λειτουργικών Εργασιών: Χριστόδουλος Πατσαλίδης: €151.000
-    Αντιπρόεδρος ΔΣ, Wilbur L. Ross, Jr.  (Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος): €120.000
-    Αντιπρόεδρος ΔΣ, Maksim Goldman: €116.000
-    Ιωάννης Ζωγραφάκης (Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος): €115.000
-    Μάριος Καλοχωρίτης (Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος): €93.000
-    Μιχάλης Σπανός  (Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος): €100.000
-    Arne Berggren  (Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος): €107.000

Ελληνική Τράπεζα:
-    Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. / Γενικός Διευθυντής Ομίλου, Εταιρική Ανάπτυξη, Γιώργος Φεραίος: €177.964
-    Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μαρίνος Γιαννόπουλος: €54.754
-    David Whalen Bonanno (μέλος): €65.000
-    Ανδρέας Χριστοφίδης (μέλος): €39.781
-    Γεώργιος Φεραίος (μέλος): €43.468
-    Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής: €75.000
-    Ιωάννης Α. Μάτσης: €103.342
-    Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου: €75.000
-    Λάμπρος Παπαδόπουλος: €48.726
-    Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου: €78.110
-    Ανδρέας Χαρίτου: €75.534

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα:
-    Ανώτερος Διευθυντής Λειτουργικών και Διοικητικών Εργασιών, Σταύρος Ιακώβου: €38.000
-    Σύμφωνα και με το διάταγμα του Υπουργείου Οικονομικών, οι ετήσιες απολαβές για τα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπείας της Τράπεζας ανέρχονταν στις €15.000 πλέον €2.000 για κάθε επιτροπή που συμμετέχουν.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας