Corporate Banking: Επιστροφή στην αισιοδοξία

INBusinessNews  01/06/2016 09:28
Corporate Banking: Επιστροφή στην αισιοδοξία

Corporate Banking: Επιστροφή στην αισιοδοξία

INBusinessNews  01/06/2016 09:28

Αισθητά θετικά μηνύματα στην οικονομία εν μέσω της εξόδου της Κύπρου από το Μνημόνιο καταγράφουν οι τρεις μεγάλες τράπεζες: Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική και Alpha Bank.

Το 2016, που απομένει, φαντάζει πιο ευοίωνο. Κι αυτό γιατί παρατηρείται αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε ορισμένους τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, ενώ άρχισαν να καταγράφονται διάφορες αναπτυξιακές προσπάθειες από τοπικές εταιρείες. Οι τράπεζες ανασκουμπώνονται και ψάχνουν τις βέλτιστες λύσεις για τις επιχειρήσεις που τώρα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζονται στήριξη.

Μπορεί το τραπεζικό περιβάλλον να έχει ακόμα υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων και πολλή αβεβαιότητα, όμως διαφαίνονται αισθητά θετικά μηνύματα στην οικονομία εν μέσω της εξόδου της Κύπρου από το Μνημόνιο. 

Όπως είπε ο διευθυντής διεύθυνσης μεγάλων επιχειρήσεων της Τράπεζας Κύπρου, Νικόλας Σπαρσής, στόχος είναι η σφαιρική κατανόηση των πραγματικοτήτων και των χρηματοοικονομικών αναγκών των πελατών, για να προσφέρουν λύσεις που να βοηθούν τη σωστή ανάπτυξη των εταιρειών τους.

Είναι γεγονός ότι παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Κύπρος μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση, η συνολική απόδοση της κυπριακής οικονομίας έχει υπερβεί τις προσδοκίες. Αυτό τόνισε ο διευθυντής wholesale banking της Alpha Bank Cyprus, Σάββας Σάββα: «Στόχος μας είναι η συνετή στρατηγική διαχείριση και η βελτίωση του δείκτη κεφαλαιουχικής επάρκειας της τράπεζας, της ρευστότητάς της και η συνέχιση των προσπαθειών συγκρατήσεως των μη εξυπηρετούμενων δανείων». Επιδιώκεται, μάλιστα, η ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του εμπορικού τμήματος της τραπέζης, με την προσφορά ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε Κύπριους και διεθνείς επιχειρηματίες και επαγγελματίες. 

Σε ρυθμούς κερδοφορίας επιστρέφει το τραπεζικό σύστημα, με την Ελληνική Τράπεζα να προχωρεί στην υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει. Όπως είπε ο γενικός διευθυντής του Ομίλου Ελληνικής Τράπεζας, διεύθυνση επιχειρήσεων, Φοίβος Στασόπουλος, διαθέτοντας ψηλή ρευστότητα, στόχο έχει να αυξήσει το δανειακό της χαρτοφυλάκιο και συνεπώς το μερίδιο αγοράς της και με εξειδικευμένη γνώση και διαχείριση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβληματικά δάνεια.

Οι προκλήσεις του 2016
Το 2015 ήταν μια δύσκολη χρονιά, με αβέβαιο το μέλλον για πολλές επιχειρήσεις, αλλά το 2016 φαίνεται να είναι πιο αισιόδοξο. Πολλές ήταν οι επιχειρήσεις που προσπάθησαν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τον δανεισμό και άλλες που χρειάστηκαν στήριξη για τις ανάγκες ρευστότητας σε κεφάλαιο κίνησης. «Αντιμετωπίσαμε τις προκλήσεις, καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε την ποιότητα του χαρτοφυλακίου που εξυπηρετούμε και να παραχωρήσουμε σημαντικό δανεισμό στις επιχειρήσεις - πελάτες μας», επεσήμανε ο κ. Σπαρσής. Και πρόσθεσε: «Το 2016 παρατηρείται ήδη αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, για παράδειγμα, του τουρισμού και στόχος μας είναι να στηρίξουμε τους πελάτες μας που επενδύουν σε αναπτυξιακά έργα και αξιοποιούν ευκαιρίες με ικανότητα αποπληρωμής».

Η κρίση επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία των επιχειρήσεων άρα και την αποπληρωμή των χρηματοδοτικών τους υποχρεώσεων προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η μεγαλύτερη πρόσκληση για το corporate banking της Alpha Bank Cyprus και κατ’ επέκταση όλου του εγχώριου τραπεζικού συστήματος το 2015, αλλά και το 2016, ήταν και παραμένει η διαχείριση και η κατάλληλη αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δάνειων. «Παρά τα σημαντικά κανονιστικά μέτρα που έχουν ληφθεί, θα χρειαστεί χρόνος για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επιπλέον, σημαντική πρόκληση αποτελεί και η συνετή ανάπτυξη των εργασιών, μέσα από την στήριξη των αναπτυξιακών προσπαθειών των τοπικών επιχειρήσεων», ανέφερε ο κ. Σάββα.

Από την πλευρά της, η Ελληνική Τράπεζα πέτυχε τη διαχείριση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως επίσης κατάφερε να ανταποκριθεί έμπρακτα στην προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομίας και της εμπιστοσύνης, στηρίζοντας την αγορά με νέα δάνεια €377εκατ. «Το 2016 η διατήρηση του ‘υγιούς’ δανειακού χαρτοφυλακίου και η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένουν οι κορυφαίες προκλήσεις», σημείωσε ο κ. Στασόπουλος, τονίζοντας παράλληλα ότι η Ελληνική Τράπεζα στοχεύει σε περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της, με προσεκτικά και μελετημένα βήματα: «Παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις αξιόχρεες κυπριακές επιχειρήσεις, μέσα στο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, όπως αυτό καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου».

Επιστροφή στην εμπιστοσύνη 
Οι αναδιαμορφώσεις κι οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στον τραπεζικό τομέα διασφαλίζουν την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και σήμερα παρέχουν ενισχυμένη θέση ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας.

Ο κ. Σπαρσής υπογράμμισε ότι η ξεχωριστή υπηρεσία, που έχει δημιουργήσει η Τράπεζα Κύπρου για τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων μη εξυπηρετουμένων δανείων, έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και οργανώθηκε σωστά για να εκπληρώσει αποτελεσματικά την αποστολή της: «Οι υπηρεσίες που παραχωρούν δάνεια λειτουργούν στη βάση της προσεκτικής μελέτης των δεδομένων των πελατών τους και εφαρμόζουν σωστές διαδικασίες για την αξιολόγηση των στοιχείων της ικανότητας αποπληρωμής τους».

Μπορεί το μέγεθος του τραπεζικού τομέα να έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά συμβαδίζει με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η ενίσχυση και υποστήριξη της εγχώριας οικονομίας αποτελούν πλέον προτεραιότητα.

«Παρά τις προκλήσεις, η συνολική απόδοση της κυπριακής οικονομίας έχει υπερβεί τις προσδοκίες μας, ενθαρρύνοντας τις ξένες επενδύσεις τόσο στον τραπεζικό τομέα όσο και στο λιανικό εμπόριο και εμπνέοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση μίας σταθερής πορείας προς την ανάπτυξη και τη σταθερότητα για το 2016», διαβεβαίωσε ο κ. Σάββα.

Αναφερθείς σε στατιστικά στοιχεία, ο κ. Στασόπουλος ανέφερε ότι  το 2015 το τραπεζικό σύστημα εξορθολογίστηκε αντιπροσωπεύοντας το 420% του ΑΕΠ, σε σχέση με 750% που ήταν το 2013. «Μια σειρά νόμων, όπως αυτοί για τις εκποιήσεις, την αφερεγγυότητα, τη σύσταση του θεσμού του χρηματοοικονομικού επιτρόπου, καθώς και για την πώληση και πακετοποίηση δανείων, συνιστούν βήματα προς την ορθή κατεύθυνση», τόνισε. Και συμπλήρωσε: «Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να αποτελείται από μεγάλο αριθμό τραπεζικών ιδρυμάτων κάτι που πιθανό να δημιουργεί κινδύνους μη ορθολογιστικής τιμολόγησης. Κατά συνέπεια, απομένουν πολλά ακόμη να γίνουν τόσο για τον πλήρη εξορθολογισμό του όσο και για την αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων».

Συνέχεια με διορθώσεις
Για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών τους, οι τράπεζες πρέπει να οργανωθούν και να προχωρήσουν σε αναγκαίες αλλαγές.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση και προτεραιότητα που έχει αντίκτυπο τόσο στους ισολογισμούς όσο και στην περαιτέρω επέκταση των χρηματοδοτήσεων προς τους διάφορους τομείς της οικονομίας, ανέφερε ο κ. Σάββα. «Ελπίζουμε ότι με τις νέες μεταρρυθμίσεις και νομοθεσίες θα δούμε μια θετική μείωση αυτών των αριθμών το 2016, γεγονός που θα αποτελέσει το κλειδί για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, την αποκατάσταση των λειτουργιών του τραπεζικού δανεισμού και την ενίσχυση μιας βιώσιμης σταθεροποίησης του τραπεζικού συστήματος», υπογράμμισε.

Αυτό που απαιτείται είναι ταχύτητα και επαγγελματισμός και όπως τόνισε ο κ. Σπαρσής, οι τράπεζες καλούνται να βοηθήσουν τους πελάτες τους να αξιοποιούν τις ευκαιρίες: «Στόχος παραμένει η περαιτέρω βελτίωση του μοντέλου εξυπηρέτησης που προσφέρει η Τράπεζα Κύπρου στις επιχειρήσεις - πελάτες της με την ενδυνάμωση της σχέσης ένα προς ένα που εφαρμόζει και την αναβάθμιση των εναλλακτικών, ηλεκτρονικών της καναλιών».

Νέες στρατηγικές δανεισμού
Κάθε τράπεζα ακολουθεί τη δική της στρατηγική για τη χορήγηση νέων δανείων, σε μια αγορά με προβλήματα, που χρειάζεται ακόμα ρευστότητα για νέα έργα και ανάπτυξη.

Η Τράπεζα Κύπρου κρατά τη θετική πλευρά των εξελίξεων: Η Κύπρος έχει εξέλθει από το Μνημόνιο, μειώνεται η ανεργία, η οικονομία επιστρέφει σε ρυθμούς ανάπτυξης και έχει βελτιωθεί σημαντικά η εμπιστοσύνη του κοινού στο τραπεζικό σύστημα.

Όλα αυτά γεννούν πρόσθετες ευθύνες στην τράπεζα, για να συνδράμει στην ανάπτυξη της οικονομίας με σωστό δανεισμό στους τομείς που θα οδηγήσουν την ανάπτυξη, όπως αυτούς του τουρισμού, της ενέργειας, της καινοτομίας, της υγείας και της εκπαίδευσης. «Η πρόκληση είναι να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον κάθε τομέα, να έχουμε πλήρη επίγνωση των συνθηκών και δυνατοτήτων των επιχειρήσεων - πελατών μας και να προσφέρουμε χρηματοδοτικές λύσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους», υπογράμμισε ο κ. Σπαρσής.

Κατανοώντας τη σημαντικότητα της παροχής ρευστότητας προς τις κυπριακές επιχειρήσεις, ώστε να επιτευχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, η Alpha Bank επιδιώκει τη βιώσιμη στήριξη και δανειοδότηση.

«Προς αυτή την κατεύθυνση έχει, μεταξύ άλλων, προχωρήσει σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να εξασφαλιστούν επιπλέον ροές χρηματοδότησης της οικονομικής δραστηριότητας με ευνοϊκότερους όρους», σημείωσε ο κ. Σάββα.

Τέλος, η Ελληνική Τράπεζα στοχεύει στην επάνοδο ενός νέου και παραγωγικού δανεισμού τόσο για την ίδια όσο και για την ευρύτερη οικονομία. «Ο νέος δανεισμός θα αφορά διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητα - τουρισμός και ψυχαγωγία, υπηρεσίες, υγεία, ενέργεια εμπόριο και άλλα - καθώς και έργα υποδομής. Η ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου θα είναι επιλεκτική και σταθερή και θα χαρακτηρίζεται από κριτήρια και όρους δανεισμού που θα είναι βασισμένα στις βέλτιστες διεθνείς τραπεζικές πρακτικές», κατέληξε ο κ. Στασόπουλος.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας