Αλυσιδωτές επιπτώσεις αν εγκριθεί πρόταση για αξιόγραφα

INBusinessNews  13/04/2016 16:40
Αλυσιδωτές επιπτώσεις αν εγκριθεί πρόταση για αξιόγραφα

Αλυσιδωτές επιπτώσεις αν εγκριθεί πρόταση για αξιόγραφα

INBusinessNews  13/04/2016 16:40

Πλήγμα στην Τράπεζα Κύπρου με αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία, θα επιφέρει η ψήφιση της νομοθεσίας για τη ρύθμιση αναδιαρθρώσεων των δανείων για αγορά τραπεζικών αξιογράφων με ενέχυρο μετοχές και αξιόγραφα, προειδοποιεί ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος επισημαίνει ότι ακόμη ότι ενδεχομένως τέτοιος νόμος να αντιβαίνει και του Συντάγματος.

«Καθόλου δεν αμφισβητώ τις καλές προθέσεις όσων έχουν προωθήσει την υπό αναφορά πρόταση, όμως η πραγματικότητα είναι ότι η θέσπιση της θα επιφέρει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία. Επίσης θα πλήξει τη θέση της Κύπρου ως ευυπόληπτο χρηματοοικονομικό κέντρο και την ελκυστικότητα της σε ξένους επενδυτές», αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης στην επιστολή με ημερομηνία 11 Απριλίου προς τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Να σημειωθεί ότι η πρόταση νόμου για τον συμψηφισμό δανείων που έγιναν με εξασφάλιση αξιόγραφα θα συζητηθεί την Πέμπτη (14 Απριλίου) στην τελευταία Ολομέλεια της παρούσας Βουλής.

Όπως επισημαίνει ο κ. Γεωργιάδης η πρόταση, όπως είναι διατυπωμένη, δεν καλύπτει μόνο δάνεια για αγορά αξιογράφων με ενέχυρο μετοχές και αξιόγραφα, αλλά και δάνεια που έγιναν για άλλο σκοπό, πέραν από την αγορά αξιογράφων.

Οπως αναφέρει, το πρόβλημα γίνεται εντονότερο λόγω της πρόνοιας που καθορίζει ότι ο συμψηφισμός του δανείου θα γίνει με την ονομαστική αξία του αξιογράφου, την στιγμή που, όπως προσθέτει, τα αξιόγραφα που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου, είχαν ήδη υποστεί σημαντική μείωση πριν την απόφαση του Eurogroup και την Αρχή Εξυγίανσης.

Σε σχέση με τη νομική πτυχή της πρότασης, ο κ. Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η προτεινόμενη πρόταση παραβαίνει τις αρχές της ισότητας, αφού θέτει μια τάξη επενδυτών, τους μη επαγγελματίες, σε ευνοϊκότερη θέση σε σύγκριση με την κατηγορία των μη εξασφαλισμένων καταθετών που δεν είναι δάνεια για να γίνει συμψηφισμός, με τρόπο που αντιτίθεται τόσο ως προς τους νόμους και τα διατάγματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, που εκδόθηκαν το 2013 όσο και της σχετικής απόφασης του Eurogroup και του κοινοτικού κεκτημένου.

Πρόσθετα, ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι προσδίδεται ευνοϊκότερη μεταχείριση στους κατόχους αξιογράφων που έχουν δανειστεί έναντι κατόχων αξιογράφων που δεν έχουν δανειστεί, αλλά και έναντι οποιουδήποτε άλλου οφειλέτη που έχει δανειστεί και αντιμετωπίζει προβλήματα στην αποπληρωμή του δανείου του και χρήζει αναδιάρθρωσης.

«Με βάση τα πιο πάνω, φαίνεται ότι η πρόταση νόμου πιθανό να αντιβαίνει το άρθρο 28 του Συντάγματος αναφορικά με το δικαίωμα περιουσίας και το δικαίωμα συνομολόγησης συμβάσεων», τονίζει.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι η πρόταση φαίνεται να παραβιάζει τόσο την αρχή της διάκρισης εξουσιών όσο και τις αρμοδιότητες της δικαστικής εξουσίας. «Παραμένει αρμοδιότητα των δικαστηρίων να αποφανθούν ποιες συμβάσεις είναι άκυρες και ποιες εξασφαλίσεις έχουν ληφθεί με παράνομο και/ή παράτυπο τρόπο», αναφέρει, προσθέτοντας ότι ήδη εκκρεμούν εκατοντάδες υποθέσεις ενώπιον Δικαστηρίων.
Σημειώνει ακόμη ότι η διαγραφή δανείων που έχουν προς όφελος τους και άλλες εξασφαλίσεις θα δημιουργούσε κεφαλαιακές ανάγκες συνεπεία προβλέψεων.

Επισημαίνει ότι από η προτεινόμενη πρόταση νόμου θα αναγκάσει την Τράπεζα Κύπρου να διαγράψει δάνεια της Λαϊκής Τράπεζας που μεταφέρθηκαν στο ενεργητικό της, χωρίς όμως να έχει στο παθητικό τα αξιόγραφα της πρώην Λαϊκής Τράπεζας.

Καταλήγοντας, ο ΥΠΟΙΚ επισημαίνει ότι η Τράπεζα Κύπρου καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων εντός αποδεκτών πλαισίων και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητά της και ότι στα πλαίσια αυτά υπάρχουν σήμερα τρία σχέδια διευθέτησης των δανείων από την Τράπεζα, τα οποία μεγάλος αριθμός έχει αποδεχτεί.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας