Συνεργατισμός: Νέα δάνεια για ανάπτυξη ανεξαρτήτως μεγέθους

INBusinessNews  12/04/2016 07:10
Συνεργατισμός: Νέα δάνεια για ανάπτυξη ανεξαρτήτως μεγέθους

Συνεργατισμός: Νέα δάνεια για ανάπτυξη ανεξαρτήτως μεγέθους

INBusinessNews  12/04/2016 07:10

Εν μέσω υψηλού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων, αβεβαιότητας στην αγορά, αλλά και με –ισχνά έστω- θετικά μηνύματα στην οικονομία, μέσω της μείωσης της ανεργίας, της αύξησης της κατανάλωσης και βεβαίως της εξόδου από το Μνημόνιο, ο Συνεργατισμός σχεδιάζει την επόμενη μέρα για ανάπτυξη. Ο Μάριος Παπαδόπουλος, επικεφαλής τραπεζικών εργασιών, παραχώρησε συνέντευξη στον «ΡΕΠΟΡΤΕΡ» (Κυριακή, 10 Απριλίου) για τα πλάνα του Συνεργατισμού σε σχέση με νέα προϊόντα, φρέσκο δανεισμό και ανανεωμένη προσέγγιση.

Ποια είναι η συνταγή για τη χορήγηση φρέσκου δανεισμού, σε μια αγορά με ισχυρές παθογένειες, αλλά και που χρειάζεται ρευστότητα για νέα έργα και ανάπτυξη;
Είναι γεγονός ότι παρά τη βελτίωση του γενικότερου οικονομικού κλίματος, η αγορά εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τα επακόλουθα των στρεβλώσεων του παρελθόντος και  κατά κύριο λόγο από τον υπερδανεισμό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και το πολύ ψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.
Ταυτόχρονα όμως αναγνωρίζουμε τις ανάγκες που υπάρχουν για ρευστότητα η οποία θα δώσει την ώθηση που χρειάζεται η αγορά για νέα έργα και ανάπτυξη και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των νέων δανειοληπτών, εφαρμόζοντας βεβαίως τις αυστηρές οδηγίες που υπάρχουν για το θέμα του δανεισμού με στόχο να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Σημειώνω εδώ ότι βασικός παράγοντας αποτελεί η ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη και όχι η εξασφάλιση η οποία και βεβαίως χρειάζεται. Μόλις πρόσφατα παρουσιάσαμε στην αγορά το στεγαστικό δάνειο «Εν Οίκω» με επιτόκιο 3.00%, χωρίς αρχικά έξοδα, με μηδενικά έξοδα επανεκτίμησης σε όλη την διάρκεια του δανείου, με δυνατότητα πρόωρης, μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση και με δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Μέγιστη Ανταπόδοση».

Για δεκαετίες ο Συνεργατισμός έχει στηρίξει τις εργασίες του σε μικρά δάνεια, για νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι υπαγορεύουν οι σημερινοί σχεδιασμοί για νέο δανεισμό, να περιμένουμε –ίσως- δάνεια σε τεχνολογικά start-ups ή ενεργειακά projects, ανεξαρτήτως εάν θα είναι μεγάλης κλίμακας έργα;
Η διαχρονική μας ταύτιση με τη μεσαία τάξη και το κυπριακό νοικοκυριό είναι αναντίλεκτη. Θα σας πω κάτι  που ακούω συχνά, όχι μόνο από συναδέλφους, αλλά και από πολίτες, πελάτες του Συνεργατισμού και μη: «ο Συνεργατισμός  έκτισε την Κύπρο» ή «ο Συνεργατισμός σπούδασε την Κύπρο», κάτι που όπως γνωρίζετε δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Ο Συνεργατισμός αποτελούσε ανέκαθεν το αποκούμπι του κυπριακού λαού, προσφέροντας στέγη στα νέα ζευγάρια, καλύπτοντας κάθε ανάγκη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βοηθώντας τους νέους να σπουδάσουν. Αναβαθμίζουμε και ανανεώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας και ερευνούμε και μελετούμε διαρκώς τα νέα δεδομένα ούτως ώστε να προσφέρουμε προϊόντα που να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε πελάτη ανεξαρτήτως ηλικίας.

Στον Συνεργατισμό έχουμε υιοθετήσει  ως  πρότυπο λειτουργιάς το μοντέλο της Rabobank Ολλανδίας, η  επιχειρηματική στρατηγική της οποίας συνοψίζεται πλήρως στο  σλόγκαν «As large as necessary As little as possible».

Συνεπώς, τηρούμενων των πραγματικοτήτων της κυπριακής αγοράς, δεν θα απορρίψουμε οτιδήποτε λόγω του μεγέθους του. Η παραχώρηση δανείων σε τεχνολογικά start-ups ή ενεργειακά έργα και εν γένει ωφέλιμα για την οικονομία και τον τόπο έργα υποδομής μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα γιατί είναι πλήρως συμβατά με αυτό που είμαστε.
Μπορώ να αναφέρω ότι η δυναμική που αναπτύσσει ο Συνεργατισμός τα τελευταία χρόνια αύξησε το ενδιαφέρον επιχειρηματιών για δανειοδοτήσεις, από επιχειρηματίες οι οποίοι μέχρι σήμερα διατηρούσαν το μεγαλύτερο μέρος της τραπεζικής  τους σχέσης  με εμπορικές τράπεζες.

Η δική  μου πεποίθηση είναι ότι σ’ αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι ο επιχειρηματικός κόσμος αποτίμησε θετικά την ενεργεία του Συνεργατισμού να προχωρήσει πρώτος σε καθολικές μειώσεις επιτοκίων στα επιχειρηματικά δάνεια. Οι επιχειρηματικοί μας πελάτες να θυμίσω είδαν τα επιτόκια των ενήμερων δανείων τους να μειώνονται κατά 2%, ένα αποφασιστικό βήμα για ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας μας ως οικονομία και ως επιχειρήσεις. Στρέφουμε λοιπόν ένα λογικό ποσοστό του δανειακού μας χαρτοφυλακίου μέχρι 20% (συμβατό και με το ευρωπαϊκό συνεργατικό μοντέλο) στα επιχειρηματικά δάνεια με έμφαση στις μικρομεσαίες και προχωρούμε στην δημιουργία εξειδικευμένων SME centres σε επαρχιακό επίπεδο για εξυπηρέτηση αυτής της πελατείας.

Πώς καταλήγετε εντός Συνεργατισμού στο ισοζύγιο για την εξόχως δύσκολη συνάρτηση μεταξύ υφιστάμενων δανείων, μη εξυπηρετούμενων και των απαραίτητων κεφαλαίων του οργανισμούς;
Ο Συνεργατισμός με κεφάλαια 15,62% αποτελεί σήμερα το καλύτερα κεφαλαιοποιημένο τραπεζικό ίδρυμα στην Κύπρο. Συνεπώς η δυνατότητα για νέο δανεισμό υπάρχει και μας επιτρέπει να στηρίξουμε τους πελάτες μας και την οικονομία στο σύνολό της. Στο θέμα των αναδιαρθρώσεων η προσπάθεια που έχει αναληφθεί το 2015 έχει αρχίσει να δείχνει αποτελέσματα και αναμένουμε τη σταδιακή ανατροπή του ισοζυγίου εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Γνωρίζετε βέβαια ότι σύμφωνα με τους νέους ορισμούς των εποπτών, ένα αναδιαρθρωμένο δάνειο ωριμάζει και μεταφέρεται στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις μετά την πάροδο 12 μηνών ίσως και περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση ο Συνεργατισμός είναι προσηλωμένος στην ρύθμιση μέσω αναδιαρθρώσεων των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και την ίδια ώρα στην παραχώρηση νέου δανεισμού με εφαλτήριο την εμπιστοσύνη των Κυπρίων προς τον Συνεργατισμό, την υψηλή μας ρευστότητα και την καλή βάση  κεφαλαίων.

Κάρτες, νεότερο κοινό και ασφάλειες φαίνεται να αποτελούν σημαντικούς στόχους για τον Συνεργατισμό. Πώς εργάζεται για ενίσχυση των πιο πάνω σημείων;
Όπως ανέφερα και προηγουμένως εργαζόμαστε συνεχώς μελετώντας τις ανάγκες των πελατών μας ούτως ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις. Ένας από τους στόχους που έχουμε θέσει είναι πράγματι η προσέλκυση των νέων στο Συνεργατισμό. Επενδύουμε στο θέμα νεολαία δημιουργώντας νέα προϊόντα ειδικά για αυτή την ηλικιακή ομάδα. Εκτός από το σχολικό ταμιευτήριο, το οποίο εισήγαγε ο Συνεργατισμός στα σχολεία από τη δεκαετία του ’50, καλλιεργώντας στους μαθητές το πνεύμα της αποταμίευσης, στηρίζαμε ανέκαθεν τους νέους που ήθελαν να σπουδάσουν αναβαθμίζοντας συνεχώς τα προϊόντα μας.    

Πρόσφατα παρουσιάσαμε το νέο φοιτητικό μας δάνειο, τον «Αριστοτέλη», το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών μας και των οικογενειών τους. Αφορά ποσά μέχρι €100.000 ανά οικογένεια, με αποπληρωμή έως 25 χρόνια και περίοδο χάριτος κεφαλαίου μέχρι πέντε χρόνια με προνομιακό επιτόκιο μόλις 2,75%. .Δημιουργήσαμε επίσης  την  προπληρωμένη κάρτα ΥΟLO η οποία απευθύνεται σε έφηβους 12-18 χρόνων, η οποία με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι έχει αγκαλιαστεί από  την νέα γενιά.

Θεωρείτε ότι ο μεγάλος κύκλος της οικονομικής αβεβαιότητας στην Κύπρο έχει κλείσει και ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο οικονομικής ανάπτυξης;
Αν αναλογιστούμε που βρισκόμασταν περίπου τρία χρόνια πριν τολμώ να σημειώσω ότι έχουν γίνει άλματα. Οι προκλήσεις βρίσκονται όμως εκεί κυρίως στο θέμα των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, η μείωση των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να εξαλειφθεί από το σύστημα η αβεβαιότητα. Θα πάρει κάποιο χρόνο ακόμα για να μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Σίγουρα όμως βλέπουμε τα πρώτα σημάδια της ανάκαμψης της οικονομίας η οποία δεν ήταν τυχαία αλλά αποτέλεσμα σκληρής συλλογικής προσπάθειας στην υλοποίηση του προγράμματος με την Τρόικα, αλλά και στη μεταρρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του κράτους και της οικονομίας. Οφείλουμε να παραμείνουμε προσηλωμένοι και πειθαρχημένοι στους στόχους που έχουμε θέσει οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε μία ανταγωνιστική και σύγχρονη οικονομία.

Πώς ο Συνεργατισμός οραματίζεται τη θέση του στην αγορά, την οικονομία και την κοινωνία σε μερικά χρόνια;
Οραματιζόμαστε ένα σύγχρονο, δυναμικό και ευρωπαϊκό Συνεργατισμό που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των μελών και των πελατών του, μέσα από διάφανες και ηθικές τραπεζικές πρακτικές και ο οποίος θα παραμείνει στην ίδια πορεία που χάραξαν οι ιδρυτές του σε ότι αφορά τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας.
Ο Συνεργατισμός είναι σήμερα το μοναδικό αμιγώς κυπριακό πιστωτικό ίδρυμα  με μέλη και πελάτες του κυρίως τα κυπριακά νοικοκυριά, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και με μακρά ιστορία. Θεωρώ ότι ανταποκρινόμαστε με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στο νέο, πιο αυστηρό, εποπτικό πλαίσιο, διατηρώντας τον ανθρωποκεντρικό μας χαρακτήρα και όλα εκείνα τα στοιχεία που ανέκαθεν μας διαφοροποιούσαν από τις εμπορικές τράπεζες.

Με εφόδια  την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλει η κυπριακή κοινωνία και την ευρωστία του ισολογισμού μας, προχωρούμε με σταθερά βήματα στην εφαρμογή των σχεδιασμών μας και είμαστε αισιόδοξοι ότι τα καλύτερα έρχονται.

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας