Ισχυρή ενίσχυση προβλέψεων από την Τρ. Κύπρου

INBusinessNews  25/02/2016 18:47
Ισχυρή ενίσχυση προβλέψεων από την Τρ. Κύπρου

Ισχυρή ενίσχυση προβλέψεων από την Τρ. Κύπρου

INBusinessNews  25/02/2016 18:47

Σταδιακή ομαλοποίηση στα οικονομικά αποτελέσματά της καταγράφει η Τράπεζα Κύπρου, η οποία περιορίζει την εξάρτηση από τον ELA, ενισχύει την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω αύξησης προβλέψεων, διατηρώντας παράλληλα την κεφαλαιακή επάρκειά της σε ικανοποιητικά επίπεδα και εντός εποπτικών απαιτήσεων.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας Κύπρου για το 2015, τα οποία εξέτασε και το ΔΣ του συγκροτήματος καταγράφεται εικόνα για τον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) ο οποίος διαμορφώνεται στο 14% κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2015, σε σύγκριση με 15,6% στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Παράλληλα, η μείωση στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 αντικατοπτρίζει τις ζημιές που καταγράφηκαν το δ’ τρίμηνο 2015, λόγω των αυξημένων προβλέψεων για απομείωση δανείων που προέκυψαν από τις αλλαγές στις παραδοχές αναφορικά με τις προβλέψεις, σε σχέση με τον συνεχή εποπτικό διάλογο με την ΕΚΤ.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά €668 εκατ. ή κατά 6% κατά τη διάρκεια του δ’ τρίμηνου 2015 και ανήλθαν σε €11.329 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2015, αντιπροσωπεύοντας το 50% του συνόλου των δανείων  (δείκτης δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών). Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις βελτιώθηκε στο 48% στις 31 Δεκεμβρίου 2015, από το 41% στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Την ίδια ώρα η τράπεζα έχει ενισχύσει και το μερίδιο αγοράς της σε σχέση με τις καταθέσεις, αφού οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €572 εκατ. ή κατά 4% το δ’ τρίμηνο 2015. Ο δείκτης Δ/Κ βελτιώθηκε στο 121% στις 31 Δεκεμβρίου 2015, σε σύγκριση με 132% στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, και οι καταθέσεις αυξήθηκαν στο 61% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων στις 31 Δεκεμβρίου 2015, σε σύγκριση με 56% στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου 2015, η χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) μειώθηκε κατά €1,1 δις, σε €3,8 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Μετά το τέλος του τριμήνου, η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε περαιτέρω κατά €300 εκατ. στο σημερινό επίπεδο των €3,5 δις.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών  μειώθηκαν κατά €668 εκατ. ή κατά 6% κατά τη διάρκεια του δ’ τρίμηνου 2015 και ανήλθαν σε €11.329 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2015, αντιπροσωπεύοντας το 50% του συνόλου των δανείων  (δείκτης δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών). Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις βελτιώθηκε στο 48%  στις 31 Δεκεμβρίου 2015, από το 41% στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου, ο CEO του οργανισμού Τζον Χούρικαν τόνισε: «Το Συγκρότημα συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων.

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, η επίδοση του Συγκροτήματος από λειτουργικές εργασίες ήταν ισχυρή. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών κατά €668 εκατ. ή 6% κατά τη διάρκεια του τριμήνου, και αναμένουμε ότι η πρόοδος αυτή θα συνεχιστεί και το 2016.

Η χρηματοδοτική μας δομή συνεχίζει να βελτιώνεται, με τις καταθέσεις στην Κύπρο να αυξάνονται κατά €533 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο. Η χρηματοδότηση μας από τον ELA μειώθηκε στο σημερινό επίπεδο των €3,5 δις, σχεδόν €8 δις χαμηλότερη από το υψηλό επίπεδο των €11,4 δις τον Απρίλιο του 2013.

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, μέσα στα πλαίσια του συνεχούς εποπτικού διαλόγου, προχωρήσαμε σε συγκεκριμένες τροποποιήσεις στις παραδοχές αναφορικά με τις προβλέψεις. Αυτές οι τροποποιήσεις είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των προβλέψεων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τη βελτίωση του δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις κοντά στο 50%. Λόγω των αυξημένων προβλέψεων για το τρίμηνο, το Συγκρότημα κατέγραψε ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €438 εκατ. για το έτος.

Παρόλα αυτά, η κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος παραμένει ισχυρή. Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 ανήλθε σε 14,0% στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Το Συγκρότημα δεν αναμένει ότι θα προκύψει ανάγκη άντλησης κεφαλαίων για την ολοκλήρωση της πορείας του για ανάκτηση της ισχυρής του θέσης».

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας