ΚΤ: Συστάσεις για εκποιήσεις αλλά με μέτρο

INBusinessNews  23/02/2016 18:03
ΚΤ: Συστάσεις για εκποιήσεις αλλά με μέτρο

ΚΤ: Συστάσεις για εκποιήσεις αλλά με μέτρο

INBusinessNews  23/02/2016 18:03
Ανάπτυξη 2% προβλέπει η Κεντρική Τράπεζα για το 2016, ενώ τονίζει  ότι τα πιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν μια σειρά από ενδεχόμενους κινδύνους καθώς συνεχίζουν να λειτουργούν σε ένα υποτονικό περιβάλλον. Μάλιστα, τα καλεί να προβούν σε εκποιήσεις, ωστόσο τους εφιστά την προσοχή καθώς, όπως υπογραμμίζει,  οι μαζικές εκποιήσεις θα οδηγήσουν σε απότομες μειώσεις στις τιμές των ακινήτων, δημιουργώντας αρνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της πραγματικής οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ανάπτυξη 2% για το 2016
Όπως αναφέρει η ΚΤ, κατά το 2015 η κυπριακή οικονομία επέστρεψε σε μέτρια οικονομική ανάπτυξη μετά από τρία χρόνια συρρίκνωσης και έχει εισέλθει σε πορεία σταδιακής ανάκαμψης. Η οικονομική δραστηριότητα παρουσίασε μεγαλύτερη ανάπτυξη από την αναμενόμενη, με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) για το 2015 να αναμένεται να κλείσει με αύξηση 1,6%, ενώ για το 2016 προβλέπεται αύξηση κατά 2,0%. 

Προκλήσεις
Παράλληλα, τονίζει ότι ενώ το κλίμα βελτιώνεται, οι προκλήσεις παραμένουν. Το τραπεζικό σύστημα έχει πρωτοφανή επίπεδα απομειωμένων δανείων - από τα υψηλότερα στην Ευρώπη - και η αντιμετώπιση αυτών των δανείων θα πάρει χρόνο. Σύμφωνα με την ΚΤ, "ο πιστωτικός κίνδυνος, που απορρέει από τα δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος, όπως αποδεικνύεται από την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και το υψηλό επίπεδο τους σε σχέση με το ΑΕΠ, ενώ η μείωση της ικανότητας εξυπηρέτησης του χρέους τους που απορρέει από την παρατεταμένη οικονομική ύφεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου του τομέα". Σημειώνει ότι η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη διόρθωση στις τιμές των ακινήτων, θα οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα προβλέψεων και συνεπώς να ασκήσει σημαντική πίεση στα αποτελέσματα των πιστωτικώ νιδρυμάτων και του επιπέδου των ιδίων κεφαλαίων τους.

Επιπλέον, αναφέρει ότι η διαθεσιμότητα πίστωσης για τους δανειολήπτες είναι περιορισμένη, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας της ΕΚΤ για τις χορηγήσεις των τραπεζών (ECB Bank Lending Survey) τον Απρίλιο του 2015.

"Αναπόφευκτα", καταλήγει ότι "τα πιστωτικά ιδρύματα δεν έχουν άλλη επιλογή από το να διαχειρίζονται ενεργά τα καθυστερημένα δάνεια, και, αν χρειαστεί, να εκποιήσουν τις εξασφαλίσεις των δανείων. Θα πρέπει να τονιστεί όμως, ότι η πώληση των εξασφαλίσεων των δανείων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή καθώς οι μαζικές εκποιήσεις θα οδηγήσουν σε απότομες μειώσεις στις τιμές των ακινήτων, δημιουργώντας αρνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της πραγματικής οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα".

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ενώ οι εντάσεις για κρατική χρεοκοπία έχουν υποχωρήσει πρόσφατα, θα μπορούσε να υπάρξει κίνδυνος υποβάθμισης της ικανότητας του κράτους να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του λόγω αδύνατων δημόσιων οικονομικών.

Καθυστέρη στη  ψήφιση νομοθεσιών 
Πέραν των χρηματοοικονομικών κινδύνων, η ΚΤ παρατηρεί κάποιες καθυστερήσεις και στη ψήφιση νομοθεσιών, όπως για παράδειγμα τη νομοθεσία που θα επιτρέπει την τιτλοποίηση δανείων από τις τράπεζες. 

Γεωπολιτικές εξελίξεις
Επιπλέον, η ΚΤ αναφέρει ότι παρά τους μειωμένους πραγματικούς και οικονομικούς δεσμούς ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελλάδα θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη. Παρατηρούνται επίσης πολλές γεωπολιτικές εξελίξεις μέσα και γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιοδήποτε από αυτά θα μπορούσε να επηρεάσει την χρηματοοικονομική σταθερότητα της Κύπρου, καταλήγει η ΚΤ.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας