Το success story του Λουξεμβούργου

INBusinessNews  04/12/2015 14:44
Το success story του Λουξεμβούργου

Το success story του Λουξεμβούργου

INBusinessNews  04/12/2015 14:44
Για το πώς πέτυχε το Λουξεμβούργο να θεωρείται ένα ισχυρό και σταθερό χρηματοοικονομικό κέντρο με μια εξαίρετη διεθνή φήμη, αναφέρει σε συνέντευξή του ο Jean-Marc Goy, Σύμβουλος Διεθνών Υποθέσεων της Ρυθμιστικής Αρχής του Λουξεμβούργου (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Ο κ. Jean-Marc Goy θα είναι ομιλητής στο Compliance Forum την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Hilton Park και θα αναλύσει το πώς εφαρμόζονται οι κανόνες συμμόρφωσης στο εξωτερικό με το παράδειγμα του Λουξεμβούργου.

Ποια είναι η σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης για τους οργανισμούς του χρηματοπιστωτικού κλάδου του Λουξεμβούργου;
Η αποστολή της Ρυθμιστικής Αρχής του Λουξεμβούργου, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), είναι να διασφαλίσει ότι οι εποπτευόμενοι οργανισμοί συμμορφώνονται πλήρως με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η καλή εταιρική διακυβέρνηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και κυρίως τα πρόσωπα- κλειδιά στους εποπτευόμενους φορείς- κι αναφέρομαι ιδιαίτερα στους υπευθύνους των εποπτικών καθηκόντων, δηλ. στη διαχείριση του κινδύνου, της συμμόρφωσης και του εσωτερικού ελέγχου αλλά και στους managing directors και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάποιος μπορεί να πει ότι η εταιρική διακυβέρνηση διαδραματίζει κύριο ρόλο στο επίπεδο του εποπτευόμενου φορέα και λειτουργεί ως ένα είδος προστατευτικής ασπίδας- επιπρόσθετα από την εξωτερική εποπτεία και παρακολούθηση όπως τους εξωτερικούς ελεγκτές και φυσικά τις ρυθμιστικές αρχές.

Ποιες παράμετροι συνέβαλαν ώστε το Λουξεμβούργο να αποκτήσει ένα ελκυστικό χρηματοοικονομικό κλάδο;
Μερικές φορές, έχουμε την τάση να ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα του Λουξεμβούργου δεν έχει συμβεί εν μία νυκτί, αλλά έχει εξελιχθεί σε βάθος δεκαετιών. Ορισμένες τράπεζες του Λουξεμβούργου δραστηριοποιούνται στη χώρα για περισσότερο από 150 χρόνια και το χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου ιδρύθηκε το 1928. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και στον απόηχο της κρίσης, οι προκλήσεις για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο έχουν  αυξηθεί. Ορισμένες οδηγίες περιέχουν διατάξεις που επισημαίνουν ότι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα και εποπτεύονται από τις εθνικές αρχές πρέπει να έχουν ουσιαστική παρουσία στην χώρα. Συνολικά, οι ρυθμίσεις στους τομείς των τραπεζών, των επενδυτικών επιχειρήσεων και των επενδυτικών ταμείων (ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ) προέρχονται κυρίως από ευρωπαϊκές οδηγίες. Οι περισσότερες ρυθμίσεις έχουν εισαχθεί τη δεκαετία του 1990 και η τάση αυτή έχει επιταχυνθεί από το 2008.

Ενώ οι ρυθμίσεις επί των διαδικασιών, της οργάνωσης, των υποδομών και των εποπτικών αρμοδιοτήτων της διαχείρισης κινδύνων, της συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου έχουν τεθεί σε εφαρμογή εδώ και αρκετό καιρό για τις τράπεζες και άλλους οργανισμούς του χρηματοοικονομικού τομέα, εντούτοις, οι ρυθμίσεις είναι πιο πρόσφατες στον τομέα των επενδυτικών κεφαλαίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη διαχείριση κινδύνου και το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ ενός θεματοφύλακα και μιας εταιρείας διαχείρισης μπορεί σίγουρα να θεωρηθεί ως μια περαιτέρω αναβάθμιση. Μεταξύ άλλων, η οδηγία αυτή καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις που αφορούν τις διαδικασίες κι περιλαμβάνουν τη διάθεση των κατάλληλων πόρων και εδραιώνει την ουσιαστική θέση των εποπτικών αρχών (δηλ. της διαχείρισης του κινδύνου, συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου).

Κατά την άποψή μου, όλες οι παράμετροι είναι ουσιαστικές, οι οποίες στο τέλος της ημέρας συνέβαλαν στην ανάπτυξη του Λουξεμβούργου ως ένα ισχυρό και σταθερό χρηματοοικονομικό κέντρο με μια εξαίρετη διεθνή φήμη.

Τι μπορεί να μάθει ο κυπριακός χρηματοπιστωτικός τομέας από το παράδειγμα του Λουξεμβούργου;
Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος του Λουξεμβούργου εξειδικεύεται στις διασυνοριακές δραστηριότητες. Η κύρια εξήγηση για την επιτυχία του χρηματοπιστωτικού τομέα του Λουξεμβούργου είναι οι διεθνείς προοπτικές (international outlook) και η διασυνδεσιμότητα που το χαρακτηρίζουν. 

Για ένα άτομο που ζει στο Λουξεμβούργο, το να σκέφτεται σε διεθνή κλίμακα έρχεται με φυσικό τρόπο. Κάποιος μπορεί να πει ότι αυτή η διεθνής νοοτροπία είναι μέρος του DNA μας. Φυσικά, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Λουξεμβούργο είναι μια μικρή χώρα. Οι άνθρωποι από το Λουξεμβούργο μερικές φορές λένε, χαριτολογώντας, ότι η εγχώρια αγορά είναι η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και πολλά χρόνια, οι φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα του Λουξεμβούργου- οι οποίοι συχνά αποτελούν μέρος των μεγάλων διεθνών ομίλων- λειτουργούν πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το γεγονός ότι ο πληθυσμός του Λουξεμβούργου είναι πολύγλωσσος είναι ένα περιουσιακό στοιχείο και οι φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα έχουν εργαζομένους από διαφορετικές εθνικότητες.

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό για κάποια χώρα να διαθέτει ένα σύγχρονο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο ενημερώνεται συνεχώς και είναι σε θέση να προσαρμόζεται γρήγορα στις τελευταίες καινοτομίες και τάσεις.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας