Στο μικροσκόπιο της Βουλής τα 200 εκατ. του Συνεργατισμού

INBusinessNews  01/12/2015 08:01
Στο μικροσκόπιο της Βουλής τα 200 εκατ. του Συνεργατισμού

Στο μικροσκόπιο της Βουλής τα 200 εκατ. του Συνεργατισμού

INBusinessNews  01/12/2015 08:01

Επί τάπητος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής θα βρεθούν τα πέντε νομοσχέδια που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο για τη δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατισμού.

Το πρώτο νομοσχέδιο αφορά στη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης. Οι πόροι του ταμείου θα προκύψουν από την είσπραξη μέρους από το τέλος επί των καταθέσεων των τραπεζών (15 τοις χιλιοίς) που είχε εγκριθεί το 2012. Εξού και στα νομοσχέδια περιλαμβάνεται και νόμος που τροποποιεί τον περί επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος. Η είσπραξη του ποσού αυτού διαρκέσει για περίοδο μέχρι πέντε χρόνια. Το ταμείο ανακεφαλαιοποίησης θα αποκτήσει μετοχές στο Συνεργατισμό, ενώ θα αποτελέσει τον βραχίονα ενδεχόμενων μελλοντικών κρατικών ενισχύσεων σε πιστωτικά ιδρύματα.

Στα νομοσχέδια που θα συζητηθούν περιλαμβάνεται επίσης νομοσχέδιο που τροποποιεί το νόμο περί σύστασης και λειτουργίας της Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Η Μονάδα, η οποία συστάθηκε ο 2013 με την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατισμού με €1,5 δισ από τα χρήματα του μνημονίου, θα αναλάβει και τη διαχείριση του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης.

Στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών θα εξεταστεί επίσης ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός που θα προνοεί τη εκταμίευση ποσού μέχρι και €200 εκατομμύρια, καθώς το τελικό ποσό της κεφαλαιακής ενίσχυσης παραμένει αντικείμενο διαβουλεύσεων.

Τέλος, στα πέντε νομοσχέδια περιλαμβάνεται και νομοσχέδιο που επιφέρει αλλαγές στον νόμο περί αναδιάρθρωσης χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας