Η «κυπριακή» Τράπεζα Κύπρου

INBusinessNews  06/04/2015 05:35
Η «κυπριακή» Τράπεζα Κύπρου

Η «κυπριακή» Τράπεζα Κύπρου

INBusinessNews  06/04/2015 05:35

Από την Κύπρο προήλθε σε συντριπτικό ποσοστό ο μεγαλύτερος όγκος εργασιών της Τράπεζας Κύπρου το 2014. Οι μετά Eurogroup κινήσεις της τράπεζας –υποχρεωτικές ή μη- περιόρισαν στο ελάχιστο τις εργασίες του συγκροτήματος σε άλλες γεωγραφικές περιοχές οι οποίες όμως εξακολουθούν να επηρεάζουν τα τελικά αποτελέσματα.

Όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσιοποίησε η τράπεζα, το κέρδος για το συγκρότημα μετά τη φορολογία (αλλά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κόστος αναδιάρθρωσης, μη συνεχιζόμενες εργασίες και κέρδος από πώληση μη βασικών εργασιών)  ανήλθε σε 31εκ. ευρώ λόγω των κερδών από κυπριακές εργασίες που ανήλθε σε 111εκ. ευρώ. Αντίθετα, οι υπόλοιπες εργασίες του συγκροτήματος δημιούργησαν ζημιά 80εκ. ευρώ.

Από κυπριακές εργασίες προήλθε το 97% του κέρδους πριν τις προβλέψεις. Συγκεκριμένα από τα 745εκ., 723εκ. προήλθαν από κυπριακές εργασίες και μόλις 22εκ. από εργασίες του εξωτερικού. Στα ίδια επίπεδα και τα έσοδα από τόκους με το 95% των 967εκ. να προέρχεται από Κύπρο ενώ και το 95%  των συνολικών εσόδων (1171εκ.) προήλθαν από Κύπρο. Αντίστοιχα, τα έξοδα του Ομίλου που αφορούσαν την Κύπρο ανήλθαν στο 91% ή 387εκ. ευρώ.

Καταθέσεις και δάνεια

Με αντίστοιχους ρυθμούς κινούνται και τα δάνεια και οι καταθέσεις στην τράπεζα. Από τα 13.2δις ευρώ καταθέσεων στο τέλος του 2014 τα 11.3δις αφορούσαν την Κύπρο. Από τον Νοέμβριο και μετά το μερίδιο αγοράς της τράπεζας για καταθέσεις στην Κύπρο κινείται ανοδικά. Τον Φεβρουάριο του 2015 η τράπεζα κατείχε το 24.7% των καταθέσεων Κυπρίων και το 27.2% των καταθέσεων μη κατοίκων Κύπρου. Τα αντίστοιχα ποσοστά τον Νοέμβριο του 2014 ήταν 23.9% και 26.4%. Για σκοπούς σύγκρισης, το τέλος του 2012 η Τράπεζα Κύπρου κατείχε μερίδιο αγοράς 27% και η Λαϊκή 13.2%.

Αντίστοιχα, η τράπεζα μετά και την εξυγίανση της Λαϊκής Τράπεζας κατέχει μερίδιο 37.3% των συνολικών δανείων παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία απομόχλευσης που είχε ως αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς της να μειωθεί από το 41.1% που ήταν τον Νοέμβριο του 2014.

Την ίδια ώρα βέβαια, όπως είναι λογικό, από τα 12.6δις ευρώ δανείων με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών τα 11.5δις ευρώ αφορούν την Κύπρο. Τα 11.5δις αντιστοιχούν στο 54% των συνολικών δανείων, την ίδια ώρα που στη Ρωσία το ποσοστό ανέρχεται στο 52%, στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 10% και σε άλλες χώρες (κυρίως Ρουμανία) στο 84%.

2014

Κύπρος

Ρωσία

Ηνωμένο Βασίλειο

Ρουμανία

Ελλάδα

Έσοδα

1.1δις

77εκ

37εκ.

17εκ.

8εκ.

Κέρδος/(Ζημιά)

111εκ.

(299εκ.)

(22εκ.)

(35εκ.)

(23εκ.)

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας