BOCY: Στα 261εκ. οι «ελεγμένες» ζημιές

INBusinessNews  31/03/2015 21:04
BOCY: Στα 261εκ. οι «ελεγμένες» ζημιές

BOCY: Στα 261εκ. οι «ελεγμένες» ζημιές

INBusinessNews  31/03/2015 21:04

Στα €261 εκατ. ευρώ ανήλθαν τελικά οι ζημιές στην Τράπεζα Κύπρου. Για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 οι ζημιές ανήλθαν σε €337 εκατ., σε σύγκριση με ζημιές ύψους €5 εκατ. για το τρίτο τρίμηνο του 2014. 

Σύμφωνα με την τράπεζα, τα Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφέρουν κατά €5 εκατ. στις ζημιές μετά τη φορολογία από τα Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στις 25 Φεβρουαρίου 2015, κυρίως λόγω:

(α) της αύξησης κατά €30 εκατ. των προβλέψεων για απομείωση τω δανείων που σχετίζονται με δραστηριότητες στη Ρωσία,  οι οποίες δραστηριότητες κατηγοριοποιήθηκαν ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση μειώνοντας τη Συνολική καθαρή έκθεση στη Ρωσία σε €130 εκατ., 

(β) της αντιστροφής πρόβλεψης για απομείωση που αναγνωρίστηκε το 2013 ύψους €39 εκατ. κατόπιν της επανεκτίμησης των πιθανών αποτελεσμάτων σε ορισμένες δικαστικές υποθέσεις στην Ελλάδα και κατόπιν πρόσφατων εξελίξεων στις δικαστικές διαδικασίες. Η αντιστροφή αυξάνει την καθαρή έκθεση στον ισολογισμό στην Ελλάδα στα €120 εκατ. (εξαιρουμένων των 600 περίπου ακινήτων από εκποιήσεις με λογιστική αξία €179 εκατ. και εκτός ισολογισμού στοιχεία ύψους €185 εκατ.), και

(γ) άλλων διαφορών που σχετίζονται με την αύξηση των απομειώσεων για τις μη κύριες δραστηριότητες και επενδύσεις σε ακίνητα.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €967 εκατ. και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 3,94%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 μειώθηκαν σε €225 εκατ. (σε σύγκριση με €231 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2014) με τη μείωση να οφείλεται κυρίως στις ενέργειες απομόχλευσης. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ανήλθε σε 3,81% για το τέταρτο τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με 3,82% το τρίτο τρίμηνο του 2014.
Τα συνολικά έσοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €1.171 εκατ. Τα συνολικά έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €281 εκατ., σε σύγκριση με €263 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2014. 
Τα συνολικά έξοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €426 εκατ., και ο δείκτης κόστος προς έσοδα ανήλθε στο 36%. Τα συνολικά έξοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 αυξήθηκαν στα €114 εκατ. (σε σύγκριση με €103 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2014), κυρίως λόγω των εξόδων που σχετίζονται με τη διαφήμιση, την εποπτεία και τη Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ, την εισαγωγή της μετοχής στο χρηματιστήριο και με άλλα έξοδα συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθε στο 41% (σε σύγκριση με 39% το τρίτο τρίμηνο του 2014).
Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τις απομειώσεις , τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €745 εκατ. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €167 εκατ., σε σύγκριση με €160 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2014.
Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €666 εκατ.  (συνεχιζόμενες δραστηριότητες), με τη χρέωση προβλέψεων επί του συνόλου των δανείων να ανέρχεται στο 3,6% . Οι προβλέψεις για την απομείωση δανείων για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €248 εκατ. (συνεχιζόμενες δραστηριότητες), σε σύγκριση με €115 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2014. Η αύξηση των προβλέψεων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014 σχετίζεται κυρίως με την εναρμόνιση των μεθοδολογιών και με αλλαγές σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις, μετά την επισκόπηση των αποτελεσμάτων του AQR. 
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 καταγράφηκαν κέρδη από αποαναγνώριση δανείων και απαιτήσεων από πελάτες και αλλαγές στις αναμενόμενες ταμειακές ροές δανείων που εξαγοράστηκαν, ύψους €47 εκατ. Οι απομειώσεις άλλων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €89 εκατ., κυρίως λόγω της απομείωσης περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τη Λαϊκή Τράπεζα και που είχαν μεταφερθεί στην Τράπεζα, καθώς και της απομείωσης μη κύριων περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση.
Τα κέρδη μετά τη φορολογία, εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης, των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων και το καθαρό κέρδος από την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων, για το έτος που έληξε στις 31  Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν στα €31 εκατ. Οι ζημιές μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης, των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων και το καθαρό κέρδος από την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €107 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη ύψους €44 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2014.
Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθε στο 14,0% στις 31 Δεκεμβρίου 2014 (σε σύγκριση με 15,4% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014), κυρίως λόγω της αύξησης των προβλέψεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2014. 
  Στις 31 Δεκεμβρίου 2014, τα δάνεια  και οι καταθέσεις  διαμορφώθηκαν σε €23,8 δις και €13,2 δις αντίστοιχα και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 141% από 148% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2014, οι καταθέσεις του Συγκροτήματος στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά €71 εκατ., που αποτελεί την πρώτη τριμηνιαία αύξηση μετά τα γεγονότα του Μαρτίου του 2013.
Ο δανεισμός από το Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) έχει μειωθεί σε €7,4 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2014 (σε σύγκριση με €9,6 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και το υψηλό των €11,4 δις στο τέλος Απριλίου 2013). Ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώθηκε στα €880 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2014 από €920 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Στις 31 Μαρτίου 2015 η χρηματοδότηση από τον ELA και την ΕΚΤ μειώθηκε σε €6,9 δις και €800 εκατ. αντίστοιχα.
Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών  μειώθηκαν κατά 3% κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2014 και ανήλθαν σε €12.653 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2014, αντιπροσωπεύοντας το 53% του συνόλου των δανείων (δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών). Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις βελτιώθηκε στο 41% , (σε σύγκριση με 38% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014), ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών καλύπτονται πλήρως.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας