Αναδιαρθρώσεις στο άψε-σβήσε

INBusinessNews  24/03/2015 06:20
Αναδιαρθρώσεις στο άψε-σβήσε

Αναδιαρθρώσεις στο άψε-σβήσε

INBusinessNews  24/03/2015 06:20

Στενεύουν σημαντικά τα περιθώρια για όσους δανειολήπτες δεν εξυπηρετούν τα δάνεια τους και πρέπει να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση τους, εφόσον εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας η αναθεώρηση της οδηγίας για τη Διαχείριση Καθυστερήσεων.

Με τη νέα οδηγία θα ακολουθείται διαφορετική διαδικασία για φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που εμπίπτουν στον ορισμό πολύ μικρές επιχειρήσεις (λιγότερα από 10 άτομα προσωπικό και 2εκ. τζίρο) και διαφορετική για μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Στόχος είναι να τρέξουν με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς οι αναδιαρθρώσεις, όπως προβλεπόταν και στο τελευταίο μνημόνιο.

Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, διαφοροποιείται σημαντικά ο χρόνος χειρισμού περιπτώσεων δανείων που έχουν ξεπεράσει τις 90 μέρες σε καθυστέρηση. Ενώ μέχρι τώρα ο δανειολήπτης είχε περιθώριο 20 ημερών για να ανταποκριθεί και να μην ταξινομηθεί ως μη συνεργάσιμος με τη νέα οδηγία θα έχει μόνο δέκα μέρες για να ανταποκριθεί. Σε αντίθετη περίπτωση το ίδρυμα θα μπορεί να ξεκινήσει διαδικασίες για να λάβει αυτό που δικαιούται.

Στη συνέχεια, αφού ο δανειολήπτης ανταποκριθεί, η τράπεζα θα έχει περιθώριο τριάντα ημερών για να του υποβάλει πρόταση αναδιάρθρωσης. Στη συνέχεια, ο δανειολήπτης θα έχει στη διάθεση του 10 μέρες για να αποφασίσει κατά πόσο αποδέχεται. Στην προηγούμενη οδηγία είχε είκοσι μέρες στη διάθεσή του. Στη συνέχεια θα ακολουθείται η διαδικασία που ίσχυε. Δηλαδή, εντός πέντε ημερών, η τράπεζα είτε κάνει αναθεωρημένη πρόταση είτε εξηγά πως δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική οπόταν και ο δανειολήπτης μπορεί να προσφύγει στην επιτροπή επίλυσης διαφορών της τράπεζας.

Η σχετική τροποποίηση αναμενόταν να τεθεί ενώπιον του ΔΣ της Κεντρικής την περασμένη βδομάδα, ωστόσο, οι γνωστές εξελίξεις ανέβαλαν την όλη συζήτηση.

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας