Τρ. Κύπρου: Στο 4,6% από το σύνολο τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

INBusinessNews  20/01/2015 18:29
Τρ. Κύπρου: Στο 4,6% από το σύνολο τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Τρ. Κύπρου: Στο 4,6% από το σύνολο τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

INBusinessNews  20/01/2015 18:29

Ανακοίνωση σχετικά με το θέμα των ημερών που δεν είναι άλλο φυσικά από το ελβετικό φράγκο και τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης της ισοτομίας του έναντι του ευρώ, εξέδωσε η Τράπεζα Κύπρου.

Το Συγκρότημα διευκρινίζει πως τα δάνεια της τάξης του 1 δισ. σε ελβετικό φράγκο δόθηκαν πριν το 2011, ενώ αποτελούν μικρό ποσοστό από το δανειακό χαρτοφυλάκιο του ομίλου.

Πιο ειδικά η Τράπεζα Κύπρου τονίζει: "Επιπτώσεις από τη συναλλαγματική θέση της Τράπεζας: Στα πλαίσια της συντηρητικής στρατηγικής ανάληψης κινδύνου, πολιτική της Τράπεζας είναι η αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου. Ως εκ τούτου, η πρόσφατη ανατίμηση του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ δεν είχε καμία σημαντική επίπτωση στην χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας".

Σχετικά με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο η τράπεζα Κύπρου αναφέρει: "Επιπτώσεις λόγω πιστωτικού κινδύνου: Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας σε ελβετικό φράγκο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, ανερχόταν σε €1,09 δις ή ποσοστό γύρω στο 4,6% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου. Η πλειοψηφία των δανείων αυτών είχε παραχωρηθεί πριν το 2011. Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της πολιτικής διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, παρακολουθεί στενά το εν λόγω χαρτοφυλάκιο, και αν κριθεί αναγκαίο θα λάβει επιπρόσθετες προβλέψεις σύμφωνα με την πολική της Τράπεζας για προβλέψεις".

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας