Τρ. Κύπρου: Ξανά στο πάτωμα μετά από ενάμιση χρόνο

INBusinessNews  15/12/2014 11:35
Τρ. Κύπρου: Ξανά στο πάτωμα μετά από ενάμιση χρόνο

Τρ. Κύπρου: Ξανά στο πάτωμα μετά από ενάμιση χρόνο

INBusinessNews  15/12/2014 11:35

Επαναρχίζει την Τρίτη (16/12), ύστερα από την πάροδο 21 μηνών, η διαπραγμάτευση 8.904.425.940 μετοχών της Τράπεζας Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), με τιμή εισαγωγής στα €0,24, όπως έχει καθοριστεί από την Τράπεζα.

Η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου στο Χρηματιστήριο είχε γίνει το Μάρτιο του 2013.

Οι μετοχές, οι οποίες έχουν ονομαστική αξία €0,10, θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ με νέο κωδικό ISIN CY0104810110, με κωδικούς διαπραγμάτευσης ΤΡΚΥ/BOCY. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 8.922.377.345 μετοχές.

Η μετοχή θα συμπεριληφθεί στους Χρηματιστηριακούς Δείκτες του ΧΑΚ, εφόσον πραγματοποιήσει τουλάχιστο 10 εργάσιμες ημέρες συνεχή διαπραγμάτευση, ενώ τα όρια ημερήσιας διακύμανσης των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου δεν θα ισχύσουν κατά τις πρώτες τρεις ημέρες διαπραγμάτευσης.

Έτοιμο το ΧΑΚ για την επιστροφή της Τράπεζας Κύπρου
Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, ο Γενικός Διευθυντής του ΧΑΚ Νώντας Μεταξάς εξέφρασε την πλήρη ετοιμότητα του Χρηματιστηρίου να δεχθεί την επιστροφή στο χρηματιστηριακό ταμπλό των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου.

“Το Χρηματιστήριο έχει κάνει όλες τις αναγκαίες προεργασίες για να είναι ομαλή η έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της τράπεζας”, διαβεβαίωσε ο κ. Μεταξάς.

Εκεί που είχε γίνει μεγάλη εργασία στις τελευταίες λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με τον ΓΔ του ΧΑΚ, “ήταν η επικαιροποίηση του μητρώου των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στους μετόχους οι οποίοι προέκυψαν μετά την μετατροπή των καταθέσεων τους σε μετοχές”.

Ανέφερε επίσης ότι “ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, δούλεψε εντατικά το προσωπικό και έγινε δυνατή η επικαιροποίηση του μητρώου”.

Τέλος, ο κ. Μεταξάς είπε ότι παραδοσιακά ο τίτλος της Τράπεζας Κύπρου είχε τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα στο Xρηματιστήριο και εξέφρασε την ελπίδα ότι με την επιστροφή των μετοχών της Τράπεζας στο χρηματιστηριακό ταμπλό “θα αυξηθεί η ρευστότητα της αγοράς και πιθανό το επενδυτικό ενδιαφέρον”.

Μέτοχοι πέραν του 5%
Οι μέτοχοι που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά την ημερομηνία έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου στις 26 Νοεμβρίου είναι οι ακόλουθοι:

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd 9,624%, Renova Group 5,455%, TD Asset Management Inc 5,232% και European Bank of Reconstruction and Development 5,021%.

Τα 8.904.425.940 κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας Κύπρου έχουν προκύψει ως εξής:

 (α) 3.873.269.066 (43,4% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου) κοινών ονομαστικών μετοχών που έχουν εκδοθεί προς τους κατόχους ανασφάλιστων καταθέσεων και άλλων προϊόντων συνέπεια των Διαταγμάτων σε σχέση με την Ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου με
 Διάσωση με Ίδια Μέσα (Bail- in Decrees)

 (β) 5.781.443 κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στους κατόχους χρεωστικών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας, συνέπεια των Διαταγμάτων σε σχέση με την Ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου με Διάσωση με Ίδια Μέσα (Bail- in Decrees)

 (γ) 858.708.764 (9,62%) κοινών ονομαστικών μετοχών που έχουν εκδοθεί στη Λαϊκή Τράπεζα συνέπεια των Διαταγμάτων Μεταφοράς της Λαϊκής Τράπεζας (Laiki Transfer Decrees)

 (δ) 4.166.666.667 κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την Τοποθέτηση (41,85%) και Ανοικτή Προσφορά (4,85%). Η Τοποθέτηση και η Ανοικτή Προσφορά αποτελούν τη Φάση 1 και 2 της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2014.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας