Συνεργατισμός:€110 εκατ. κέρδη εννιαμήνου

INBusinessNews  28/11/2014 12:59
Συνεργατισμός:€110 εκατ. κέρδη εννιαμήνου

Συνεργατισμός:€110 εκατ. κέρδη εννιαμήνου

INBusinessNews  28/11/2014 12:59

Καθαρά κέρδη, μετά τις προβλέψεις και την φορολογία, της τάξης των €109,5 εκ. παρουσιάζει σε ενοποιημένη βάση ο Συνεργατικός Πιστωτικός Τομέας (ΣΠΤ) το ενιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. 

6,5 δις είναι τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών από 5,6 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2013, με το δείκτη  κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών στο 43,5%

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανέρχονται σε €305,2 εκ. ενώ σε λειτουργικό επίπεδο η κερδοφορία βρίσκεται στα €189,4 εκ. Η αποδοτικότητα, όπως εκφράζεται από τον λόγο κόστους προς έσοδα βρίσκεται στο 35%.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, "οι πολύ θετικοί αυτοί δείκτες είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής προγράμματος περιστολής δαπανών το οποίο εκτείνεται σε βάθος πενταετίας, ύψους €300εκ". 

Οι καταθέσεις πελατών του ΣΠΤ ανέρχονται σε €12,2 δις και το ύψος των μεικτών χορηγήσεων ανέρχεται σε €13,2 δις για τις οποίες έχουν γίνει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους €2,8 δις.  

Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε €1,3 δις ευρώ διαμορφώνοντας τον δείκτη κύριων βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στο 13,4%.

"Η κεφαλαιακή επάρκεια του ΣΠΤ είναι σε σημαντικά ψηλότερα επίπεδα έναντι των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων του 8%. Σημειώνουμε ότι ο έλεγχος ποιότητας ενεργητικού (Asset Quality Review) που πραγματοποίησαν από κοινού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κατέδειξε μηδενικές ανάγκες για τον Συνεργατισμό πιστοποιώντας την ακρίβεια και εγκυρότητα του ισολογισμού του", αναφέρει η ανακοίνωση. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Νικόλα Χατζηγιάννη, «Τα αποτελέσματα που ανακοινώνουμε για το εννιάμηνο του 2014, επιβεβαιώνουν την ευρωστία και στιβαρότητα του ισολογισμού του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα και την σταθερά ανοδική πορεία στην οποία έχει εισέλθει. Τα θετικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την απόλυτα επιτυχή έκβαση των πρόσφατων τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μας τροφοδοτούν με σιγουριά και αυτοπεποίθηση για να συνεχίσουμε την πορεία που έχουμε χαράξει. Μία πορεία που έχει ως στόχο ο Συνεργατισμός να διαδραματίσει το ρόλο για τον οποίο έχει ιδρυθεί και εμπεδωθεί στη συνείδηση των πολιτών. Να στηρίξει το Κυπριακό νοικοκυριό και τη μικρή επιχείρηση του τόπου. Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της κοινωνίας, έχουμε ήδη ανακοινώσει μείωση των επιτοκίων για τα εξυπηρετούμενα φοιτητικά δάνεια από την 1/1/2015 και ένα σημαντικό πρόγραμμα υποτροφιών για τους νέους. Θέλω και με αυτή την ευκαιρία, να ευχαριστήσω τους Κύπριους πολίτες που μας εμπιστεύονται και μας στηρίζουν και όλους τους εργαζόμενους στον Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα που συμβάλλουν στην κοινή προσπάθεια για να τον καταστήσουμε ακόμη πιο δυνατό, αποτελεσματικό και σύγχρονο».

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας