Γιωρκάτζη: Η ΚΤ νιώθει δικαιωμένη

INBusinessNews  26/10/2014 15:03
 Γιωρκάτζη: Η ΚΤ νιώθει δικαιωμένη

Γιωρκάτζη: Η ΚΤ νιώθει δικαιωμένη

INBusinessNews  26/10/2014 15:03

Ως ιδιαίτερα θετικά για την Κυπριακή οικονομία, χαρακτήρισε τα τεστ αντοχής η διοικήτρια της Κεντρική Τράπεζας, καθώς, όπως εξηγεί, δείχνουν ότι οι ενέργειες που έγιναν εντός του 2014 αλλά και όλες οι προσπάθειες και ενέργειες για ενίσχυση του τραπεζικού τομέα ήταν πέραν από ικανοποιητικές.

«Η Κεντρική Τράπεζα δικαιούται να αισθάνεται δικαιωμένη αφού έγκαιρα προέτρεψε τις τράπεζες να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους βάση.  Εκδηλώθηκαν τότε, ορισμένες αντιδράσεις, αμφισβητήσεις.  Εμείς επιμέναμε.  Και να σήμερα που μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία».

Τα αποτελέσματα της άσκησης, σημειώνει, αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών στα Κυπριακά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία στη συνέχεια θα μπορέσουν να συμβάλουν στην προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας.  Αναμένεται, επίσης, ότι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την άρση των τελευταίων περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων εκτός Κύπρου.
Πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί και θα παραμείνει ως απόθεμα το €1δισ. που υπάρχει στο Πρόγραμμα Στήριξης της κυπριακής οικονομίας από τους διεθνείς δανειστές της, το οποίο προοριζόταν για κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών του κυπριακού τραπεζικού συστήματος. Συνεπώς, το δημόσιο χρέος θα είναι κατά €1δισ. χαμηλότερο από ότι προβλεπόταν βάσει του μνημονίου.

Συνοπτικά αποτελέσματα:
Συνοπτικά τα αποτελέσματα που προκύπτουν μέσα από τη συνολική αξιολόγηση, αφού υπολογισθούν
κεφαλαιοποιήσεις που ήδη πραγματοποιήθηκαν το 2014 έχουν ως ακολούθως:
Η Τράπεζα Κύπρου, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και η RCB παρουσιάζουν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας πέραν των ελάχιστων που έχουν καθοριστεί για την άσκηση και στα τρία σενάρια, δηλαδή του ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (8%), του βασικού σεναρίου της άσκησης προσομοίωσης (8%) και του ακραίου σεναρίου της άσκησης προσομοίωσης (5,5%).  Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 11,5%, 11,6% και 5,8% αντίστοιχα, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 13,6%, 14,1% και 9,3% αντίστοιχα και η RCB 16,7%, 15,7% και 11,6% αντίστοιχα. Η Ελληνική Τράπεζα, στην περίπτωση το ακραίου σεναρίου της άσκησης προσομοίωσης, διατηρεί δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 1,7% που μεταφράζεται σε ένα  μικρό έλλειμμα ύψους €176 εκ. μετά την άντληση κεφαλαίων κατά το 2014. Μέρος του ελλείμματος αυτού (περίπου γύρω στα €71 εκ) καλύπτεται από ενέργειες που έχουν ήδη ληφθεί, πέραν της αύξησης κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο αναμένεται να  υπερκαλυφθεί από τη μετατροπή μετατρέψιμων χρεογράφων και την έκδοση επιπρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου.
Όποιες  τράπεζες παρουσιάζουν τυχόν καθαρά κεφαλαιακά ελλείμματα μέσα από τη συνολική αξιολόγηση έχουν προθεσμία δύο βδομάδων να υποβάλουν σχέδια κάλυψης των αναγκών αυτών. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το ΔΣ της Ελληνικής Τράπεζας προτίθεται να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης.  Για τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα, και αφού ληφθούν υπόψη οι κεφαλαιοποιήσεις που έγιναν εντός του 2014, δεν προκύπτουν επιπρόσθετες ανάγκες.

Η Ελληνική, τα NPLs και η δημιουργία κακής τράπεζας
Αναφερόμενη ειδικά στην Ελληνική Τράπεζα η Διοικητής της Κεντρικής τόνισε: «Η Τράπεζα θα ήταν καλύτερα αν λάμβανε νωρίτερα τις αποφάσεις της. Κατ’ επανάληψη και με επιστολή μας ζητήσαμε από την Ελληνική να μας αναλύσει το πλάνο ενίσχυσης κεφαλαίων της. Πήραμε ως απάντηση ότι οι μεγάλοι μέτοχοι του οργανισμού δεσμεύτηκαν να βάλουν φρέσκο χρήμα στην τράπεζα. Το σημαντικότερο επίτευγμα από την κρίση του 2013 είναι πως οι τράπεζες σήμερα είναι σε θέση να αντέξουν στις συνθήκες που υπάρχουν. Το φαινόμενο της μη δανειοδότησης είναι πανευρωπαϊκό».

Παράλληλα, η κα. Γιωρκάτζη μιλώντας σε εκπροσώπους των ΜΜΕ σημείωσε ότι στην κυπριακή οικονομία υπήρχε ρευστότητα, ωστόσο το πρόβλημα ήταν η έλλειψη ζήτησης για δανειοδότηση αλλά και τα stress test που φόβιζαν τις τράπεζες.

Αναφορικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια η κα. Γιωρκάτζη τόνισε: «Θα πρέπει να προσηλωθούμε στον στόχο περιορισμού των NPLs ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που σήμερα υπάρχει».

«Μετά τα νόμιμα εργαλεία (σ.σ. εκποιήσεις) τα ΜΕΔ θα μειωθούν. Η λύση δημιουργίας κακής τράπεζας είναι στο τραπέζι αλλά θα εφαρμοστεί εάν και εφόσον προκύψει ανάγκη. Μετά τα εργαλεία που δόθηκαν στις τράπεζες και τη δημιουργία ειδικών μονάδων ξεπερνιούνται πολλά προβλήματα. Πολύ πιθανόν να μην χρειάζεται να δημιουργηθεί κακή τράπεζα μετά από τις άνωθεν κινήσεις. Είμαι πεπεισμένη πως θα πουληθούν ενυπόθηκα δάνεια που αφορούν νοικοκυριά» τόνισε καταληκτικά η κα. Γιωρκάτζη.

 

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας