Δάνεια: Αυτοί μείωσαν την έκθεση τους

INBusinessNews  15/10/2014 17:25
Δάνεια: Αυτοί μείωσαν την έκθεση τους

Δάνεια: Αυτοί μείωσαν την έκθεση τους

INBusinessNews  15/10/2014 17:25

Κατά 6.2δις ευρώ μειώθηκαν τα συνολικά δάνεια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου τους τελευταίους 11 μήνες συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το σύνολο των δανείων στο τέλος Αυγούστου μειώθηκε σε 58.5δις ευρώ από 64.7δις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013. Την ίδια ώρα, το ποσοστό των δανείων που δεν εξυπηρετούνται αυξήθηκε από 37.27% σε 47.66%.

Ο δανεισμός εταιρειών μειώθηκε από τα 35.9δις στα 32δις ενώ ο δανεισμός φυσικών προσώπων από 24.9δις σε 24.2δις. Ανά τομέα δραστηριότητας, το δανεισμό τους μείωσαν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταλλείων και της βιομηχανίας ενώ μεγάλη μείωση στο δανεισμό τους κατάφεραν να σημειώσουν οι επιχειρηματίες  ανάπτυξης γης  από 5.4δις σε 4.4δις. Το δανεισμό τους κατά 1.3δις κατάφεραν να μειώσουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό-ασφαλιστικό τομέα.  Αντίθετα, δεν μειώθηκαν καθόλου τα δάνεια εργολάβων, εμπόρων και ξενοδόχων.

Οι ιδιώτες μείωσαν το δανεισμό τους κατά 700εκ. κυρίως μέσω μείωσης του δανεισμού για αγορά ακινήτου. Αντιθέτως, τα καταναλωτικά δάνεια έμειναν στα ίδια επίπεδα με πριν έντεκα μήνες αλλά το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων αυξήθηκε.

 

30.9.13→31.8.2014 (δις)

30.9.13→31.8.2014 (NPLs %)

Δανεισμός νομικών προσώπων

35.9→32

39.67→49.11

Μεταλλεία

1.2→0.7

45.31→13.78

Βιομηχανία

2.4→1.8

31.63→52.68

Κατασκευές

7.5→7.5

61.77→73.16

Εμπόριο

5.4→5.3

37.61→44.66

Διαμονή-Εστίαση

2.5→2.3

51.47→62.82

Χρηματοοικονομικά-ασφάλειες

5.4→4.1

12.91→12.81

Ανάπτυξη γης

5.4→4.4

45.42→56.95

Δανεισμός φυσικών προσώπων

24.9→24.2

39.44→50.18

Αγορά ακινήτου

14.9→14.5

32.55→43.57

Καταναλωτικά

7.2→7.2

49.95→60.17

Σύνολο

64.7→58.5

37.27→47.66

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έφτασαν το 47.66% του συνόλου.

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας