Περισσότερες πληροφορίες για υποψηφίους σε ΔΣ

INBusinessNews  15/10/2014 14:46
Περισσότερες πληροφορίες για υποψηφίους σε ΔΣ

Περισσότερες πληροφορίες για υποψηφίους σε ΔΣ

INBusinessNews  15/10/2014 14:46

Ενώπιον της Επιτροπής Νομικών τέθηκαν κανονισμοί οι οποίοι δίνουν την εξουσία στην Κεντρική Τράπεζα και τις άλλες εποπτικές αρχές του χρηματοοικονομικού τομέα να ζητούν πληροφορίες αναφορικά με προηγούμενα αδικήματα προσώπων τα οποία καταδικάστηκαν σε άλλες χώρες για να αξιολογηθεί κατά πόσο μπορούν αυτά τα πρόσωπα είναι ικανά  να συμμετέχουν ως μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ή σε διευθυντικές θέσεις σε  ΔΣ ή διευθυντές σε εταιρείες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αποτελούν αντικείμενο εποπτείας .

Ο κ. Μαππουρίδης εξήγησε ότι οι εποπτικές αρχές θα αξιολογούν, με βάση τις πληροφορίες που εξασφάλισαν, εάν ο υποψήφιος μπορεί να καταλάβει θέση σε ΔΣ ή διευθυντική θέση, εάν το διαπραχθέν αδίκημα άπτεται της ακεραιότητας που απαιτεί η θέση που αναλαμβάνουν.

Πρόσθεσε ότι μπορεί το αδίκημα να μην θεωρείται σχετικό ή να ήταν παλαιό ή μετέπειτα ο καταδικασθείς να επέδειξε συμπεριφορά που το αναιρεί.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας