Τρ. Κύπρου: Αναζητώντας πορεία με την ΑΜΚ

INBusinessNews  27/08/2014 07:05
Τρ. Κύπρου: Αναζητώντας πορεία με την ΑΜΚ

Τρ. Κύπρου: Αναζητώντας πορεία με την ΑΜΚ

INBusinessNews  27/08/2014 07:05

Το διακύβευμα στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας δεν είναι μόνο η υπό εξέλιξη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) αλλά και το μέλλον του συγκροτήματος, ως τραπεζικού ομίλου με έδρα την Κύπρο και με κύρια δραστηριότητα τις τραπεζικές εργασίες στην τοπική αγορά.

Η Γενική Συνέλευση

Πλέον οι προθέσεις έχουν ξεκαθαρίσει και το ψήφισμα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θεωρείται βέβαιο πως θα εγκριθεί από την απαραίτητη πλειοψηφία της ΓΣ. Ζυμώσεις, συζητήσεις και ενέργειες, όπως η προσφυγή στο δικαστήριο για ανατροπή της ΓΣ δεν οδήγησαν σε μια τέτοια εξέλιξη που θα επέφερε αστάθεια στην Τράπεζα Κύπρου.

Ο ρόλος των νέων μετόχων
Την ίδια στιγμή μαθαίνουμε πως πέραν των hedge funds που συμμετέχουν στην ΑΜΚ της Τράπεζας Κύπρου, οι δύο μεγάλοι παίκτες του συγκροτήματος που θα είναι μετά την 28η Αυγούστου το ταμείο του Wilbur Ross και η EBRD.

Βέβαια, στην περίπτωση του επιχειρηματία Ross τα πράγματα πιθανόν να είναι πιο ξεκάθαρα σε σχέση με το business plan που θέλει να ακολουθήσει σε σύγκριση με την EBRD, η οποία φτάνει στην Κύπρο και διαμέσου της πολιτικής οδού. Με απλά λόγια η κατεύθυνση της τράπεζας καθώς και ο ρόλος της σε σημαντικά θέματα όπως τα έργα που θα χρηματοδοτήσει στο εγγύς μέλλον αλλά και η αυστηρότητά της σε σχέση με τα NPLs, καθιστούν τους δύο μεγαλομετόχους κυρίαρχους σε σχέση με την πορεία της Τράπεζας Κύπρου τα επόμενα χρόνια. Ως επενδυτές θα επιδιώξουν το κέρδος, το οποίο για να προκύψει θα πρέπει η τράπεζα πρώτα να πετύχει στις τραπεζικές εργασίες της, πείθοντας τους επενδυτές πως θα είναι ξανά φερέγγυος χρηματοπιστωτικός οργανισμός.

Αλλαγές στο ΔΣ
Οι όποιες αλλαγές στο ΔΣ θα καθοριστούν από τις προθέσεις τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων  μετόχων, με την αλλαγή ορισμένων προσώπων να θεωρείται δεδομένη.

Το στοίχημα του νέου ΔΣ θα είναι μεταξύ άλλων να συνυπάρξει με το δίδυμο Hurican-Hamilton καθώς και να καταφέρει να αφουγκραστεί αφενός τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας και αφετέρου να αντιληφθεί τα πολιτικά και άλλα δεδομένα που σαφώς επηρεάζουν τις τραπεζικές εργασίες. Άλλωστε η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δεν περνά μόνο μέσα από τους αριθμούς αλλά και από τις πολιτικές σχέσεις, την αλληλεπίδραση διαφόρων επιχειρήσεων και το μέγεθος κάθε εταιρείας σε σχέση με την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται.

Σταθερότητα στη διεύθυνση
Εάν το νέο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού εμπιστευθεί εκ νέου τους Hurican-Hamilton είναι ζήτημα που θα ξεκαθαρίσει στην πορεία. Πάντως, τα όσα μέχρι στιγμής έχουν γίνει σε συνδυασμό με την απαιτούμενη σταθερότητα στην Τρ. Κύπρου είναι δεδομένα που συνηγορούν στ διατήρηση των εν λόγω διευθυντικών στελεχών στις θέσεις τους.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας