Και οι δικηγόροι διαμεσολαβητές…

INBusinessNews  16/06/2014 13:19
Και οι δικηγόροι διαμεσολαβητές…

Και οι δικηγόροι διαμεσολαβητές…

INBusinessNews  16/06/2014 13:19

Τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων για τη λειτουργία του φορέα εξώδικης επίλυσης διαφορών χρηματοοικονομικής φύσης συζητήθηκαν στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών. Διευκρινίστηκε ότι θα καλύπτεται μόνο η κύρια κατοικία και όχι η επαγγελματική στέγη, ενώ θα αφορά και υποθέσεις κατόχων αξιογράφων μέχρι 170 χιλ. ευρώ.

Οι τροποποιήσεις που ενσωματώθηκαν αφορούν:

1)    Την πρόσληψη προσωπικού. Όπως επεξηγείται, προκειμένου η λειτουργία του Φορέα να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, είναι δυνατή η στελέχωσή του από δημοσίους υπαλλήλους, προσωπικό το οποίο θα αποσπάται στο υπουργείο Οικονομικών και θα παραχωρείται για απασχόληση στο Φορέα. 
2)    Προστίθεται ότι διαμεσολάβηση θα γίνεται όχι μόνο σε περίπτωση υποθήκης ακινήτου μέχρι 350 χιλ. ευρώ, αλλά και με σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης που κατατέθηκε στο κτηματολόγιο. 
3)    Διαμεσολαβητές θα γίνονται και δικηγόροι, εφόσον παρακολουθήσουν σχετικά σεμινάρια κατάρτισης.
4)    Ο χρεώστης θα μπορεί να υποβάλει αίτηση εντός 14 ημερών μετά την υποβολή κατάστασης σχετικών οικονομικών στοιχείων προς το πιστωτικό ίδρυμα μετά την υποβολή πρότασης αναδιάρθρωσης από το ίδρυμα και όχι μετά από την έκδοση απόφασης. 
5)    Αναφορικά με τα τέλη που θα επιβληθούν, πρόνοια του νομοσχεδίου αναφέρει ότι «σε περίπτωση που στα πλαίσια του προϋπολογισμού υπολογίζεται ότι το ετήσιο κόστος του φορέα υπερβαίνει των συνολικών ετήσιων εσόδων, το Συμβούλιο δύναται να καθορίσει ότι η εν λόγω υπέρβαση δεν θα κατανεμηθεί βάσει των πιο πάνω διατάξεων και ότι το εν λόγω κόστος θα επιβαρύνει αποκλειστικά την ετήσια εισφορά του τομέα που παρέχει πιστωτικές διευκολύνσεις». 

Σχετικά με την πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΔΗΚΟ, ο χρηματοοικονομικός επίτροπος Παύλος Ιωάννου σημείωσε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί σε συνδυασμό με την κυβερνητική πρόταση, ενώ επεσήμανε ότι θα πρέπει να γίνει οικονομοτεχνική και νομοτεχνική ολοκλήρωση της πρότασης.  «Θα πρέπει να γίνει διευκρίνιση του βαθμού στον οποίο οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις του επιτρόπου στη διαδικασία αναδιάρθρωσης των ΜΕΔ, συνιστούν παρέμβαση στη δομή των επιχειρηματικών αποφάσεων του τραπεζικού ιδρύματος», ανέφερε ο κ. Ιωάννου.

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας ανέφερε ότι προβληματίζονται κατά πόσο ένας τρίτος (πχ. έφορος ή επίτροπος) θα μπορεί να καθορίσει εάν θα μειωθεί το επιτόκιο,  εάν θα διαγραφεί ποσό του χρέους και να λάβει αποφάσεις στην κεφαλαιακή βάση μιας τράπεζας. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα είναι έτοιμο σε λίγες μέρες νέο θεσμικό πλαίσιο για να πιέσουν αυτούς που ενώ μπορούν, δεν πληρώνουν τα δάνεια τους, ενώ διευκρίνισε ότι δεν θα αφορά την πρώτη κατοικία.

Η νομική υπηρεσία εισηγήθηκε όπως υπάρχει συναίνεση και δέσμευση και από τις δύο πλευρές ότι θα τηρήσουν την απόφαση του διαμεσολαβητή, ενώ σημείωσε ότι στο πλαίσιο της ισότητας θα πρέπει και οι τράπεζες να έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας