Κέρδη 31εκ. ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου

INBusinessNews  30/05/2014 18:05
Κέρδη 31εκ. ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου

Κέρδη 31εκ. ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου

INBusinessNews  30/05/2014 18:05

Μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων άλλη μια καλή είδηση ολοκλήρωσε την εβδομάδα με την Τράπεζα Κύπρου να ανακοινώνει κέρδη μετά από επτά συνεχή τρίμηνα ζημιών. Η κερδοφορία της Τράπεζας Κύπρου μετά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθε στα 34 εκ. ευρώ μετά τις φορολογίες, ενώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο η ζημιά ήταν ξεπερνούσε τα 2 δισ. ευρώ.

Το κέρδος πριν τη φορολογία ανήλθε σε 72 εκ. ευρώ, την ώρα που ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων σταθεροποιήθηκε στο 48,6% για πρώτη φορά μετά από 16 συνεχή τρίμηνα ανόδου.

Την ίδια στιγμή η κάλυψη μέσω προβλέψεων των NPLs ανέρχεται στο 39%, ενώ το ποσό των προβλέψεων διαμορφώνεται στα 146 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 229 το προηγούμενο τρίμηνο. 

Αύξηση, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό παρουσίασαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, φτάνοντας στο 55% του χαρτοφυλακίου  ή στα 14.4δις ευρώ με βάση την οδηγία της Κεντρικής για υπολογισμό τους. Τα δάνεια που έχουν καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν σε 12.7δις. Η τράπεζα σημειώνει πως παρά την αυξηση των NPLs, ο ρυθμός ήταν χαμηλότερος από προηγούμενα τρίμηνο και συγκεκριμένα στο 3% σε σύγκριση με 7% το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. 
Οι προβλέψεις στο σύνολο του έτους αναμένεται να διαμορφωθούν κάπου στα 500 εκ. ευρώ αποδεικνύονται ότι η αγορά παραμένει επισφαλής, παρά τις όποιες προσπάθειες από πλευράς της Τρ. Κύπρου να «συγυρίσει» το χαρτοφυλάκιό της μέσω αναδιαρθρώσεων και ευρύτερα χειρισμού των δανείων της.

Τα συνολικά εισοδήματα της Τράπεζας Κύπρου στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 340 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με 310 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα, περιόρισε τις δαπάνες τις στα 124 εκ. ευρώ σε σχέση με 126 τρεις μήνες προηγουμένως.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ο CEO της Τράπεζας Κύπρου, John Hourican τόνισε: «Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 έχουμε πετύχει σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσής μας και συνεχίζουμε να υλοποιούμε τους στρατηγικούς μας στόχους. Το πρώτο τρίμηνο του 2014 ήταν το πρώτο κερδοφόρο τρίμηνο του Συγκροτήματος μετά από επτά συνεχόμενα τρίμηνα όπου καταγράφηκαν ζημιές, με το κέρδος από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες και το κέρδος μετά τη φορολογία να ανέρχονται σε €72 εκατ. και σε €31 εκατ., αντίστοιχα.  H κερδοφορία των δραστηριοτήτων στην Κύπρο, που αποτελούν τις κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, ήταν σημαντικά ενισχυμένη σε σχέση με τη συνολική κερδοφορία του Συγκροτήματος, στηρίζοντας τις προσπάθειές μας για απομόχλευση μέσω της πώλησης μη κύριων δραστηριοτήτων. Λόγω απομόχλευσης, τα Περιουσιακά Στοιχεία κατέγραψαν μείωση της τάξεως του €1 δις, ενώ ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 αυξήθηκε στο 10,6%.  Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν  για πρώτη φορά μετά από δεκαέξι συνεχόμενα τρίμηνα αυξήσεων.

Η απορρόφηση των εργασιών της πρώην Λαϊκής στην Κύπρο προχωρεί σύμφωνα με τους σχεδιασμούς μας και η ενοποίηση των συστημάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Ιουνίου 2014.  Η διαδικασία απομόχλευσης μέσω συγκεκριμένων, στοχευμένων και συγχρονισμένων ενεργειών υλοποιείται ενωρίτερα από ότι προγραμματιζόταν. Η πώληση των εργασιών στην Ουκρανία, της επένδυσης στην Ρουμάνικη Banca Transilvania και δανείων στην Σερβία, το δεύτερο τρίμηνο του 2014, έχουν μειώσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα, έχουν περαιτέρω ενισχύσει τη ρευστότητά του κατά €350 εκατ. και έχουν αυξήσει το δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Kατηγορίας 1 κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.  Η βελτίωση της ρευστότητας της Τράπεζας επέτρεψε την αποδέσμευση των εννιάμηνων δεσμευμένων καταθέσεων, με τη συντριπτική πλειοψηφία των καταθέσεων να παραμένουν στην Τράπεζα.

Η ανακοπή της επιδείνωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, η πρόοδος στη διαδικασία απομόχλευσης και η διατήρηση της κεφαλαιακής μας επάρκειας είναι βασικά στοιχεία για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην Τράπεζα Κύπρου.  Η δημιουργία της Μονάδας Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών εξασφαλίζει ότι τα προβληματικά μας δάνεια τυγχάνουν συστηματικού και αποτελεσματικού χειρισμού.  Οι προσπάθειές μας για τη μείωση των προβληματικών δανείων πρέπει να υποστηριχθούν και από τις αναγκαίες αλλαγές στη νομοθεσία που θα μας βοηθήσουν στην εμπλοκή μας με τους πελάτες, πάντοτε στο πλαίσιο ενός κατάλληλου Κώδικα Συμπεριφοράς. Η συνεχιζόμενη ύφεση συνεχίζει να ασκεί πίεση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και παρόλο που είμαστε ικανοποιημένοι με την ανακοπή της αυξητικής τάσης στα δάνεια σε καθυστέρηση, παραμένουμε σε εγρήγορση και ιδιαίτερα προσεκτικοί για τα επόμενα τρίμηνα.  

Όσον αφορά στην κυπριακή οικονομία, παρά τις προκλήσεις, υπάρχουν ενθαρρυντικά στοιχεία. Η ύφεση είναι ηπιότερη από ότι αναμενόταν, η πιστοληπτική αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αναβαθμιστεί και η Τρόικα έχει ολοκληρώσει την τέταρτη κατά σειρά θετική της αξιολόγηση.

Μέσω της επικέντρωσής μας στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου, στη ρευστότητα, στην κεφαλαιακή επάρκεια και την αποδοτικότητα, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι η Τράπεζα Κύπρου θα ανακτήσει την ευρωστία της και θα καταστεί ικανή να υποστηρίξει την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Ως η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η Τράπεζα Κύπρου θα επωφεληθεί σημαντικά από τη βελτίωση των θεμελιωδών στοιχείων και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην τοπική της αγορά.»

 

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας