BOCY: Το καυτό πρώτο τρίμηνο του 2013

INBusinessNews  12/05/2014 08:09
BOCY: Το καυτό πρώτο τρίμηνο του 2013

BOCY: Το καυτό πρώτο τρίμηνο του 2013

INBusinessNews  12/05/2014 08:09

Τις πρωτόγνωρες συνθήκες υπό τις οποίες λειτούργησε η Τράπεζα Κύπρου το ιστορικό πια τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013, καταγράφει σειρά επιστολών του τελευταίου προέδρου της τράπεζας προ κουρέματος,  Ανδρέα Αρτέμη και του τότε διευθύνοντος συμβούλου Γιάννη Κυπρή.

Οι επιστολές απευθύνονται στο τέως διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκο Δημητριάδη αλλά και στους υπουργούς Οικονομικών της περιόδου, Βάσο Σιαρλή και Μιχάλη Σαρρή και δημοσιεύονται στο πόρισμα της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου.

16/1/2013
Οι πρώτες ανησυχίες για Pimco

H πρώτη επιστολή, με παραλήπτη τον Π. Δημητριάδη αφορά τα τότε δημοσιεύματα αναφορικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούσε η Pimco για υπολογισμό των αναγκών ανακεφαλαιοποίησης.
«…εκφράζουμε τις έντονες ανησυχίες μας, τις οποίες πιστεύουμε ότι συμμερίζεστε κι εσείς, τόσο για τη βάση του υπολογισμού των κεφαλαιακών αναγκών όσο και για τις παραδοχές και κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν.», σημειωνόταν στην επιστολή.
Στην επιστολή επισυνάπτονταν και πληροφορίες σε σχέση με τις αναμενόμενες απώλειες στην τράπεζα όπως τις υπολόγιζε η ίδια. Ανάμεσα σ’ άλλα γινόταν εισήγηση να ληφθεί υπόψη περίοδος έξι ετών, τριών οικονομικού μπουμ και τριών ύφεσης, ώστε να γίνει ομαλότερη πρόβλεψη για την τριετία.
 

21/1/2013
Δυσφορία για Alvarez & Marsal

Η δεύτερη επιστολή αφορούσε το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Κύπρου και την ξαφνική εμπλοκή της Alvarez & Marsal. Με επιστολή προς τους Βάσο Σιαρλή και Πανίκο Δημητριάδη, ο Α. Αρτέμης ζητούσε να πληροφορηθεί για τον διορισμό και τους όρους εντολής του οίκου σε σχέση με τον συμβουλευτικό τους ρόλο για τα σχέδια Αναδιάρθρωσης.
«Μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει οποιανδήποτε πληροφόρηση από εσάς  αναφορικά ε το διορισμό της Alvarez & Marsal».
Στη συνέχεια κατέγραφε τη δυσαρέσκεια του για μία σειρά θεμάτων που προέκυψαν από συναντήσεις με εκπροσώπους των Α&Μ.
Ως πρώτο θέμα, κατέγραφε τα αυστηρότατα χρονοδιαγράμματα που είχαν θέσει. Συγκεκριμένα σημείωνε πως ενώ η Κεντρική είχε θέσει ως χρονοδιάγραμμα για κατάθεση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της 31/3/2013, ο οίκος άλλαξε την ημερομηνία για τις 31/1/2013.  
«Tόσο εμείς όσο και η PwC (σ.σ. σύμβουλοι στην ετοιμασία του σχεδίου αναδιάρθρωσης) πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για α διασφαλιστεί η σωστή ετοιμασία του σχεδίου… ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι το χρονοδιάγραμμα της Alvarez & Marsal μέχρι 31/1/2013 με βάση τα σημερινά δεδομένα είναι ανέφικτο».
Καταλήγοντας, ο τότε πρόεδρος του ΔΣ της τράπεζας, σημείωνε πως η Α&Μ δεν είναι σύμβουλοι της τράπεζας σε σχέση με το σχέδιο αναδιάρθρωσης αλλά έχουν διοριστεί από την Κεντρική για να τη συμβουλεύουν. «Ο οποιοσδήποτε ρόλος των Alvarez & Marsal δε πρέπει να παρέχει σε αυτούς το δικαίωμα να υπαγορεύσουν το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης ή να καθορίσουν τις αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο της σκοπούμενης αναδιάρθρωσης».
Σημείωνε παράλληλα πως δεν ήταν αναγκαίο ούτε ενδεικνυόμενο οι Α&Μ να συμμετέχουν σε εσωτερικές συσκέψεις αλλά ούτε και να τους παραχωρηθεί χώρος στα κτίρια της τράπεζας.
 

28/1/2013
Νέα ανησυχία για Pimco

Εκ νέου ανησυχία για τα ευρήματα Pimco, εξέφρασε με επιστολή του και ο τότε Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας Γιάννης Κυπρή με επιστολή στον Πανίκο Δημητριάδη. Την επιστολή υπέγραφαν επίσης οι Ανδρέας Αρτέμης και Ευδόκιμος Ξενοφώντος, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΔΣ αντίστοιχα. Σημειώνει πως σε συναντήσεις με εκπροσώπους του οίκου, επιχειρήθηκε να τους εξηγηθούν κάποια στοιχεία ωστόσο δεν είχαν λάβει κάποια ανταπόκριση. Παράλληλα, εκφράζει αγωνία για τα διάφορα δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Αναφέρει επίσης πως η Pimco αρνήθηκε την παρουσία των εξωτερικών συμβούλων της τράπεζας (Mckisey & Company και PwC) σε συνάντηση που θα είχαν την 29/1/2013.
«Ο στόχος για μείωση του ποσού της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα πρέπει να είναι κοινός για όλους μας και οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να επιδιώκεται. Για εμάς η συνάντηση αυτή (29/1/2013) δεν μπορεί να είναι μία απλή ενημερωτική συνάντηση…»
Στην επιστολή καταγραφόταν η θέση της τράπεζας πως η στήριξη θα έπρεπε να γίνει με τη μορφή μη μετοχικού υβριδικού κεφαλαίου που χρησιμοποιήθηκε και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.
 

30/1/2013
Λάθη στη διαδικασία της Pimco

Η επιστολή είχε παραλήπτες του Π. Δημητριάδη και Β. Σιαρλή και ήταν την επομένη της συνάντησης με εκπροσώπους της Pimco και σ’ αυτήν ο Α. Αρτέμης υποστήριζε πως επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες ότι διαπράχθηκαν σημαντικά λάθη στην όλη διαδικασία, παρά το ότι η Pimco δεν έδωσε πλήρη στοιχεία.
«Κάνουμε έκκληση προς εσάς να παρέμβετε προς τη συντονιστική Επιτροπή ώστε να αναβληθεί η οριστικοποίηση της θέσης της Pimco και η έκδοση του τελικού πορίσματος και να δοθεί η δυνατότητα στην Τράπεζα Κύπρου καθώς και στις άλλες τράπεζες να συζητήσουν με την Pimco τα ευρήματα με πλήρη διαφάνεια… μόνο με τη δική σας παρέμβαση μπορεί να δοθεί στις κυπριακές τράπεζες η δυνατότητα παράθεσης επιχειρημάτων και στοιχείων που να καταδεικνύουν ότι η Pimco έχει χρησιμοποιήσει πολύ ακραίες παραδοχές οι οποίες εάν υιοθετηθούν ως έχουν, θα επιφέρουν καταστροφικές συνέπειες για τον τραπεζικό τομέα και την κυπριακή οικονομία…», σημειωνόταν στην επιστολή.

11/3/2013
Σε… ευρωπαϊκούς ρυθμούς

Σε ρυθμούς Eurogroup συνεχίστηκαν οι επιστολές που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ο Γιάννης Κυπρή ζητούσε άμεσα κοινή συνεδρία με Μιχάλη Σαρρή (νέος ΥΠΟΙΚ) και Πανίκο Δημητριάδη με αφορμή τις τελευταίες συναντήσεις του Ecofin και του Eurogroup. Σκοπός: «η ενημέρωση μας για τον όλο σχεδιασμό και τις κατευθύνσεις του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο, καθώς και για το ποσό της απομόχλευσης στο οποίο θα πρέπει να στοχεύει η Τράπεζα Κύπρου…».
Στόχος ήταν η προσαρμογή του σχεδίου Αναδιάρθρωσης.
 

13/3/2013
Άγνοια για ελληνικές εργασίες

Δύο μέρες αργότερα, νέα επιστολή του Γ. Κυπρή με τους ίδιους παραλήπτες, αυτή τη φορά με θέμα τις ελληνικές εργασίες της τράπεζας. Ο πρώην CEO της τράπεζας αναφέρεται σε ενημέρωση που είχαν λάχει από υπουργό Οικονομικών και Διοικητή για απαίτηση της τρόικας οι εργασίες των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα να συγχωνευθούν με στόχο την ανακεφαλαιοποίηση από το ΤΧΣ.
«Είχαμε συμφωνήσει να δημιουργηθεί μία ομάδα εργασίας… με σκοπό την εξέταση και προετοιμασία του εδάφους… Πληροφορούμαστε ότι διεξάγονται τις δύο τελευταίες μέρες στην Αθήνα εντατικές διεργασίες μεταξύ τεχνοκρατών της ΚΤ και του υπουργείο Οικονομικών και αντίστοιχων τους στην Ελλάδα με εμπλοκή άλλων εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων ελληνικών τραπεζών».
Σημείωνε πως η μη εμπλοκή τους στη διαδικασία ήταν σοβαρή παράλειψη ειδικά αν αληθεύει πως οι διαβουλεύσεις μπήκαν σε στάδιο λεπτομερειών όπως η εκτίμηση χαρτοφυλακίου.
«Έχουμε την ευθύνη έναντι των μετόχων μας και των άλλων εταίρων για διασφάλιση των συμφερόντων τους και η μη εμπλοκή μας στη διαδικασία αυτή μας στερεί το δικαίωμα να υπερασπιστούμε αυτά τα συμφέροντα».

17/3/2013
Ενημερώστε μας

Συμπληρωματική της προηγούμενης επιστολής ήταν η επόμενη του Ανδρέα Αρτέμη και η οποία ακολούθησε συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επαναλάμβανε προς Σαρρής-Δημητριάδη ότι ζητούσαν ενημέρωση σε σχέση με το μέλλον της Τράπεζας Κύπρου και ειδικά σε σχέση με τη διάθεση των εργασιών στην Ελλάδα και την ανακεφαλαιοποίηση του συγκροτήματος.

24/3/2013
Καλύτερα κούρεμα παρά ELA

Και πάλι μετά από συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η επιστολή Ανδρέα Αρτέμη προς Πανίκο Δημητριάδη.
Στη συνάντηση δόθηκε έγγραφο της Alvarez & Marsal (το έφερε στο φως της δημοσιότητας το InBusinessNews) στο οποίο παρουσιαζόταν πρόταση για διαχωρισμό της Λαϊκής και ανάληψη των «καλών» της εργασιών από την Τράπεζα Κύπρου.
Ο Α. Αρτέμης σημείωνε πως το σχέδιο μελετήθηκε (από Πόλυ Πολυβίου και Deutsche Bank) και το χαρακτήρισε ως καταστροφικό με συγκεκριμένη αναφορά στη μεταφορά του ELA «γεγονός το οποίο θα καταστήσει κατά πάσα πιθανότητα την Τράπεζα Κύπρου μη-βιώσιμη.
Στη συνέχεια κατέγραφε σειρά λόγων με βάση τους οποίους τέτοια πράξη ήταν παράνομη και αντισυνταγματική.  
Στη συγκεκριμένη επιστολή, καταγράφεται πως η Τράπεζα Κύπρου είχε κάνει πρόταση για ανακεφαλαιοποίηση «μέσω της μετατροπής ποσοστού των μη ασφαλισμένων καταθέσεων της σε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (σ.σ. μετά την πρώτη απόφαση για κούρεμα από το Eurogroup και την απόρριψη της από τη βουλή) το οποίο θα παράσχει τη δυνατότητα στην Τράπεζα Κύπρου να λειτουργήσει κανονικά προς όφελος των καταθετών, πελατών, προσωπικού και της οικονομίας γενικότερα».

24/3/2013
Αντί στη διάσωση, στην κατάρρευση

Δεύτερη επιστολή Αρτέμη προς Π. Δημητριάδη την ίδια μέρα αυτή τη φορά σε σχέση με τη διάθεση των ελληνικών εργασιών.
Αφού αρχικά σημείωνε πως η τράπεζα είχε αποδεχθεί το έγγραφο διάθεσης της 22ας Μαρτίου αν και δεν ήταν προς το συμφέρον της, τόνιζε πως η Τράπεζα Πειραιώς προσήλθε με ολότελα διαφορετική πρόταση με πολύ δυσμενέστερους όρους για την κυπριακή πλευρά.
«… οι εκπρόσωποι της Τράπεζας Κύπρου δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στη διαμόρφωση των όρων του εγγράφου που συνομολογείται με την Τράπεζα Πειραιώς και το υπό διαμόρφωση έγγραφο συμφωνίας, ουσιαστικά ενσωματώνει όλες τις θέσεις και απαιτήσεις της Τράπεζας Πειραιώς που δεν κρίνονται ως αποδεκτές…».
Αφού προσθέτει πως αντιλήφθηκαν πως όλοι οι όροι της Πειραιώς έγιναν αποδεκτοί από του νομικούς συμβούλους της Κεντρικής Slaughter & May, χαρακτηρίζει τη διαδικασία απαράδεκτη, μη συμφέρουσα και ιδιαίτερα δυσμενή. Τέτοια κίνηση, κατέληγε, όχι μόνο δεν θα συμβάλει στη διάσωση της τράπεζας αλλά ενδεχόμενα να οδηγήσει μαζί με άλλες άστοχες κινήσεις στην κατάρρευσή της.

26/3/2013

Η τελευταία επιστολή Ανδρέα Αρτέμη ήταν παραίτησης. Είχε ως παραλήπτες τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με κοινοποίηση σε υπουργό Οικονομικών και Διοικητή Κεντρικής. Αφού εγκωμίαζε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις προσπάθειες που είχε καταβάλει, κάκιζε τους σχεδιασμούς ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας που ετοιμάστηκαν από την Κεντρική χωρίς καμία συνεννόηση μαζί τους.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας