Lanitis Bros-Pittas: Deal με αμφίδρομο όφελος

INBusinessNews  22/02/2013 13:31
Lanitis Bros-Pittas: Deal με αμφίδρομο όφελος

Lanitis Bros-Pittas: Deal με αμφίδρομο όφελος

INBusinessNews  22/02/2013 13:31

Se s?µa?t??? s?µf???a p?? ?a ap?f??e? ?fe??? ?a? ??a t?? d?? p?e???? p??????sa? ? Lanitis Bros ?a? ? Ga?a?t?ß??µ??a??a Pittas.

?e ß?s? t? s?µf???a, ? Lanitis ?a a?a??ße? t? d?a??µ? ?a? t?? p???se?? t?? p?????t?? t?? ??tta? st?? ??p??a?? a???? e?? t? ??µµ?t? t?? e?a????? ?a e?a???????se? ?a ?e????eta? ? Pittas.

??s?ast???, ? Lanitis ?a e??a? ? µ??ad???? a???ast?? t?? p?????t?? t?? eta??e?a? st?? ??p??a?? a???? ?a? ?a a?a??ße? t?? p?????s? t??? µ?s? t?? µe????? d??t??? d?a??µ?? p?? ?d? d?a??te?. ? s?µf???a, ?a ap?f??e? s?µa?t??? e???????µ?s? ??st??? st?? p?tta? e?? ? Lanitis ?a eµp???t?se? t?? ???µa t?? ?a?a?t?µ???? t?? p?????t??.

? s?µf???a a?aµ??eta? ?a d?se? ??????µ???? a??se? st?? ??tta? ? ?p??a t??? te?e?ta???? µ??e? a?t?µet?p??e s?µa?t??? p??ß??µata ?e?st?t?ta?.
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας