Τα top 10 selling toys των Χριστουγέννων

INBusinessNews  15/02/2013 08:00
Τα top 10 selling toys των Χριστουγέννων

Τα top 10 selling toys των Χριστουγέννων

INBusinessNews  15/02/2013 08:00

?a pa????d?a Beyblade ??a ta a????a ?a? Barbie ??a ta ????ts?a e??a? t?? p??t??? ?at? t? d????e?a t?? ????t?? t?? ???st???????? ?a? t?? ???t????????. S???e???µ??a, ta Beyblade ?ate??a? t?? p??t?? sta t??a µe???a ?atast?µata pa????d??? Jumbo, Mavros ?a? Hamleys, ?epe????ta? ?at? p??? t?? ????te ßas???ssa st?? p???se?? Barbie.

S???e???µ??a, ta 10 top best selling pa????d?a t?? ???e eta??e?a? ?ta?:


JUMBO
1. BEYBLADE FUSION BATTLE (Sß???e?). ?? pa????d?, t? ?p??? p??µ??e?e? ? eta??e?a Hasbro, st?????e €9.99 ?a? p??????a? 2.500 ??µµ?t?a.
2. BEYBLADE ANTALAKTIKH. St?? t?µ? t?? €6.99 p??????a? 2.340 ??µµ?t?a.
3. BEYBLADE TORNADO BATTL.? ??a???? t?? t?µ? ?ta? €9.99 ?a? p??????a? 1.574 pa????d?a.
4. GELARTI (?atas?e???). ???µ??e?t?? t?? pa????d??? a?t?? e??a? ? eta??e?a Preziozi. ???????a? st?? t?µ? t?? €9.99 920 ??µµ?t?a.
5. KOYZINA PRINCESS. ?a ?d?a ta ?atast?µata Jumbo p??µ??e???? t? s???e???µ??? pa????d? st? ??a???? t?µ? t?? €19.99. ???????a? 620 pa????d?a.
6. BARBIE ???G????SS? ???G???? ????????. ?? pa????d? t?? Mattel p???se p??? €19.99, 586 ??µµ?t?a.
7. BARBIE POP STAR. St? ??a???? t?µ? t?? €19.99 p??????a? 460 pa????d?a.
8. S?? ???? ?? ??S? ??? G?????. ?? pa????d?a e?sa????? Jumbo, p???se 460 pa????d?a p??? €19.99.
9. TABOO (?p?t?ap????). ?? pa????d? t?? Hasbro p???se 380 ??µµ?t?a p??? €39.99.
10. MICKEY ? ??????T?S. ?? pa????d? t?? Preziozi p???se 220 ??µµ?t?a p??? €49.99.

MAVROS LTD
1. BEYBLADE SBOYRA ANTALLAKTIKH. 237 ??µµ?t?a p??????a? p??? €6.99.
2. BEYBLADE FUSION BATTLE TOP ASS. ???????a? 220 ??µµ?t?a p??? €9.99.
3. BEYBLADE XTS TORNADO BATTLERS ASST. St?? t?µ? t?? €9.99 p??????a? 214 pa????d?a.
4. CARS 2 AYTOKINHTAKIA. 159 a?t?????t???a t?? s???e???µ???? e?d??? p??????a? p??? €5.99.
5. MB AYTOKINHTAKIA. ???????a? 147 ??µµ?t?a st?? t?µ? t?? €1.50.
6. BARBIE BETHANY - PRIGKIPISSA - TRAG. EL. St?? t?µ? t?? € 29.99 p??????a? 137 ??µµ?t?a.
7. CARS TAKE FLIGHT AYTOKHNITA. ???????a? 121 pa????d?a t?? s???e???µ???? µ??t???? p??? €9.99.
8. BEYBLADE XTS STEALTH BATTLER TOPS ASST. ???? €14.99 p??????a? 108 pa????d?a.
9. GELARTI SET DRASTHRIOTHRON.  101 ??µµ?t?a p??????a? p??? €19.99.
10. BARBIE ZOE - PRIGKIPISSA - TRAG. ELL. St?? t?µ? t?? €29.99 p??????a? 100 ?????e?.

HAMLEYS
1. BEYBLADE METAL MASTERS TRIPLE BATTLE SET (Set Sß???e?). ?? pa????d? t?? Hasbro, p???se 84 ??µµ?t?a st?? t?µ? t?? €39.99.
2. AH VECTOR WAVE ASST.2 (?pt?µe??? d?s??? e?sa????? t?? eta??e?a?). 47 e?d? t?? pa????d??? a?t?? p??????a? st?? t?µ? t?? €49.95.
3. HM GIGGLEZ (???s?????? ????? p?? ?e?? ?a? ??????ta?). ?? pa????d? t?? Hamleys p????se 192 ??µµ?t?a p??? €13.95.
4. GLITZICO (?a?d??? Tattoo). ?? pa????d? e?sa????? t?? eta??e?a? Hamleys p???se 99 ??µµ?t?a st?? t?µ? t?? €25.95.
5. HM MAGIC PLASTIC 4 PACK (?a???? ?pa????a). ?? pa????d? e?sa????? Hamleys p???se 144 ??µµ?t?a p??? €16.95.
6. HM DANCE STAR MIXER (???s??? ?a??). 66 ??µµ?t?a p???se t? pa????d? e?sa????? t?? Hamleys st?? t?µ? t??  €32.95.
7. GIANT PIANO MAT (?e???? pa?d??? p????). St?? t?µ? t?? €39.95, t? pa????d? e?sa????? Hamleys p???se 52 ??µµ?t?a.
8. HM 1:12  MINI WRC (???e?ate?????µe?? a?t?????t???). ???????a? 43 pa????d?a e?sa????? t?? Hamleys p??? €47.95.
9. HM HOPPER (?a?d??? µp??a). 163 µp??e? e?sa????? t?? Hamleys p??????a? p??? €12.95.
10. B/O SOFT BULLET GUN 7007 (?p?? µe µa?a??? sfa??e?). ?? pa????d? e?sa????? t?? eta??e?a? Zhi Qin Toys Co. Ltd p???se 68 ??µµ?t?a st?? t?µ? t?? €25.95.
  

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας