Νέες ταρίφες στο Λιμάνι Λεμεσού

  21/10/2019 08:59
Νέες ταρίφες στο Λιμάνι Λεμεσού

Νέες ταρίφες στο Λιμάνι Λεμεσού

  21/10/2019 08:59
Το ΚΕΒΕ στην προσπάθεια του για ταχύτερη εξυπηρέτηση σε ότι αφορά την φορτοεκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι της Λεμεσού, διαπραγματεύτηκε έντονα, τόσο με το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών, όσο και με την Eurogate για συνέχιση των ικανοποιητικών χρόνων εξυπηρέτησης των εμπορευματοκιβωτίων, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

RELATED ARTICLES


 Η προσπάθεια αυτή του Επιμελητηρίου στοχεύει στην ομαλή, απρόσκοπτη, ταχεία και αποδοτική λειτουργία του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι της Λεμεσού με όλες τις συνεπαγόμενες θετικές επιπτώσεις στη διεξαγωγή του εμπορίου (εισαγωγές και εξαγωγές).

Οι έντονες προσπάθειες του ΚΕΒΕ απέδωσαν, δεδομένου ότι με την συνεργασία και εποικοδομητική προσέγγιση του Επιμελητηρίου, το σχετικό επιπρόσθετο κόστος ταχείας εξυπηρέτησης από €13.5/γεμάτο εμπορευματοκιβώτιο (εισαγωγές και εξαγωγές) το οποίο αποτελούσε το αίτημα της Eurogate για κάλυψη των πρόσθετων σχετικών κόστων της, μειώθηκε στα €4 μόνο.  Στην επίτευξη του χαμηλού αυτού κόστους γρήγορης εξυπηρέτησης των εμπορευματοκιβωτίων, συνέβαλε τα μέγιστα και το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών.

Επιπρόσθετα, το ΚΕΒΕ διασφάλισε ότι από την υπό αναφορά νέα ταρίφα θα εξαιρούνται τα χαμηλής αξίας εμπορεύματα (π.χ. πεντονίτης, ούμπρα, ανακυκλώσιμα υλικά κλπ.).
 
Ως ημερομηνία εφαρμογής της νέας ταρίφας, ορίστηκε η 18η Οκτωβρίου 2019.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας