Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

InBusinessNews  09/01/2019 14:45
Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

InBusinessNews  09/01/2019 14:45

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και από κράτη μέλη της ΕΕ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018 ήταν €7.310,7 εκ., σε σύγκριση με €6.454,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017. 

RELATED ARTICLES


Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και σε κράτη μέλη της ΕΕ) την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2018 ήταν €3.872,6 εκ., σε σύγκριση με €2.506,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.438,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018, σε σύγκριση με €3.948,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Κατά τον μήνα Οκτώβριο 2018 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και από κράτη μέλη της ΕΕ) ήταν €723,9 εκ., σε σύγκριση με €898,3 εκ. τον Οκτώβριο του 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και  σε κράτη μέλη της ΕΕ), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Οκτώβριο του 2018 ήταν €335,3 εκ., σε σύγκριση με €181,8 εκ. τον Οκτώβριο του 2017. Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Οκτώβριο του 2018 ήταν €122,4 εκ., σε σύγκριση με €97,1 εκ. τον Οκτώβριο του 2017, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Οκτώβριο του 2018 ήταν €212,9 εκ., σε σύγκριση με €84,7 εκ. τον Οκτώβριο του 2017. 

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Οκτώβριο του 2018 ήταν €115,9 εκ., σε σύγκριση με €90,9 εκ. τον Οκτώβριο του 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Οκτώβριο του 2018 ήταν €4,5 εκ., σε σύγκριση με €3,9 εκ. τον Οκτώβριο του 2017.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας