Στα €455,6 εκατ. οι εξαγωγές τον Μάιο

InBusinessNews  12/07/2018 12:30
Στα €455,6 εκατ. οι εξαγωγές τον Μάιο

Στα €455,6 εκατ. οι εξαγωγές τον Μάιο

InBusinessNews  12/07/2018 12:30

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο του 2018, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €832,8 εκατ., εκ των οποίων €520,7 εκατ. ήταν εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €312,1 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. 

RELATED ARTICLES


Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές εξαγωγές ήταν €455,6 εκατ., εκ των οποίων €103,7 εκατ. ήταν εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €351,9 εκατ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές για τον Μάιο του 2018 περιλαμβάνουν την μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €189,9 εκατ. και €177,5 εκατ. αντίστοιχα. 

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας